Narodný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR II

Komplexná analýza zamestnanosti a verifikácia prognóz v roku 2017
Komplexná metodika pokrývajúca všetky aktivity projektu
Krátkodobé prognózy vývoja na trhu práce v roku 2017
Kvantifikácia disparít na trhu práce a z nich vyplyvajúce odporúčania pre trh práce v SR a jej jednotlivých regiónoch v roku 2017
Prieskumy u študentov stredných a vysokých škôl v roku 2017
Prieskumy u vybraných mikro podnikov a živnostníkov v roku 2017
Prieskumy u vybraných regionálne významných zamestnávateľov a expertov na vybrané odvetvia v roku 2017
Strednodobá prognóza potrieb trhu práce v horizonte 5 rokov v roku 2017
Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl z hľadiska početnosti v evidencii na úradoch práce v roku 2017
Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl podľa výšky hrubej mesačnej mzdy v roku 2017
Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl podľa výkonu konkrétneho zamestnania podľa SK ISCO-08 (adekvátne, neadekvátne) v roku 2017
Zabezpečenie  relevantných údajov a vyhodnotenie údajov o plánovaných investíciách v roku 2017

Zabezpečenie relevantných údajov a vyhodnotenie údajov o plánovaných investíciách v roku 2018

Zabezpečenie relevantných údajov, výpočtov a vyhodnotenie výsledkov výberových kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov u študentov stredných a vysokých škôl v roku 2018

Komplexná metodika pokrývajúca všetky aktivity projektu

Komplexné hodnotenie učebných a študijných odborov podľa jednotlivých stredných a vysokých škôl na základe integrálneho ukazovateľa za rok 2017

Zabezpečenie relevantných údajov, výpočtov a vyhodnotenie výsledkov výberových kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov u vybraných mikro podnikov a živnostníkov v roku 2018

Zabezpečenie relevantných údajov, výpočtov a vyhodnotenie výsledkov výberových kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov u vybraných regionálne významných zamestnávateľov a expertov na vybrané odvetvia v roku 2018












 

Tlačiť

 

Konvertovanie

Štatistiky vo formáte XLSX (Microsoft Excel 2007) je možné prekonvertovať cez
> Online web konvertor





Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac