Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Narodný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR II

Komplexná analýza zamestnanosti a verifikácia prognóz v roku 2017

Komplexná metodika pokrývajúca všetky aktivity projektu

Krátkodobé prognózy vývoja na trhu práce v roku 2017

Kvantifikácia disparít na trhu práce a z nich vyplyvajúce odporúčania pre trh práce v SR a jej jednotlivých regiónoch v roku 2017

Prieskumy u študentov stredných a vysokých škôl v roku 2017

Prieskumy u vybraných mikro podnikov a živnostníkov v roku 2017

Prieskumy u vybraných regionálne významných zamestnávateľov a expertov na vybrané odvetvia v roku 2017

Strednodobá prognóza potrieb trhu práce v horizonte 5 rokov v roku 2017

Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl z hľadiska početnosti v evidencii na úradoch práce v roku 2017

Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl podľa výšky hrubej mesačnej mzdy v roku 2017

Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl podľa výkonu konkrétneho zamestnania podľa SK ISCO-08 (adekvátne, neadekvátne) v roku 2017

Zabezpečenie  relevantných údajov a vyhodnotenie údajov o plánovaných investíciách v roku 2017

Zabezpečenie relevantných údajov a vyhodnotenie údajov o plánovaných investíciách v roku 2018

Zabezpečenie relevantných údajov, výpočtov a vyhodnotenie výsledkov výberových kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov u študentov stredných a vysokých škôl v roku 2018

Komplexná metodika pokrývajúca všetky aktivity projektu

Komplexné hodnotenie učebných a študijných odborov podľa jednotlivých stredných a vysokých škôl na základe integrálneho ukazovateľa za rok 2017

Zabezpečenie relevantných údajov, výpočtov a vyhodnotenie výsledkov výberových kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov u vybraných mikro podnikov a živnostníkov v roku 2018

Zabezpečenie relevantných údajov, výpočtov a vyhodnotenie výsledkov výberových kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov u vybraných regionálne významných zamestnávateľov a expertov na vybrané odvetvia v roku 2018

Krátkodobá prognóza vývoja na trhu práce v roku 2018

Strednodobá prognóza potrieb trhu práce v horizonte 5 rokov v roku 2018

Uplatnenie nezamestnanosť 2018

Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl podľa výšky hrubej mesačnej mzdy v roku 2018

Uplatnenie zamestnanosť 2018

Komplexna_analyza_zamestnanosti_a_verifikacia_prognoz_v_roku_2018

Komplexná metodika pokrývajúca všetky aktivity projektu

Komplexné hodnotenie učebných a študijných odborov podľa jednotlivých stredných a vysokých škôl na základe integrálneho ukazovateľa v roku 2018

Kvantifikácia disparít na trhu práce a z nich vyplývajúce odporúčania pre trh práce v SR a jej jednotlivých regiónoch v roku 2018

Zabezpečenie rel. údajov, výpočtov a vyhodnotenie výsledkov výberových kvalit. a kvantit. prieskumov u vybraných regionáne významných zamestnávateľov a expertov v roku 2019

Zabezpečenie relevantných údajov a vyhodnotenie údajov o plánovaných investíciách v roku 2019

Zabezpečenie relevantných údajov, výpočtov a vyhodnotenie výsledkov výberových kvalit. a kvantit. prieskumov u študentov SŠ a VŠ v roku 2019

Zabezpečenie relevantných údajov, výpočtov a vyhodnotenie výsledkov výberových kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov u vybraných mikro podnikov a živnostníkov v roku 2019

Komplexná analýza zamestnanosti a verifikácia prognóz v roku 2019

Krátkodobá prognóza vývoja na trhu práce v roku 2019

Strednodobá prognóza vývoja na trhu práce v roku 2019

Uplatenenie absolventov SŠ a VŠ podľa výšky priemernej hrubej mesačnej mzdy v roku 2019

Uplatnenie absolventov SŠ a VŠ podľa počtu uchádzačov v evidencii o zamestnanie v roku 2019

Uplatnenie absolventov SŠ a VŠ podľa vykonávaného zamestnania podľa SK ISCO-08 v roku 2019

Komplexné hodnotenie učebných a študijných odborov podľa jednotlivých stredných a vysokých škôl na základe integrálneho ukazovateľa v roku 2019

Kvantifikácia disparít na trhu práce a z nich vyplývajúce odporúčania pre trh práce v SR a jej jednotlivých regiónoch v roku 2019

Komplexné hodnotenie učebných a študijných odborov podľa jednotlivých stredných a vysokých škôl na základe integrálneho ukazovateľa v roku 2020

Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl podľa výšky hrubej mesačnej mzdy v roku 2020

Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl z hľadiska početnosti v evidencii na úradoch práce v roku 2020

Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl podľa výkonu konkrétneho zamestnania podľaSK ISCO-08 (adekvátne, neadekvátne) v roku 2020


 

Dátum vytvorenia stránky: 16.05.2018
Dátum aktualizácie: 11.02.2021

Tlačiť

 

Konvertovanie

Štatistiky vo formáte XLSX (Microsoft Excel 2007) je možné prekonvertovať cez
> Online web konvertor