Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny" (ROPO II)

Odborný/á zamestnanec/zamestnankyňa rodinnej poradne – sociálny/a pracovník/pracovníčka v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny“

 

viac

 

Špecialista materiálno-technického zabezpečenia v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny“

 

viac

 

Koordinátor ROPO II v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny“

 

viac

 

Iný/á poradca/kyňa rodinnej poradne – právnik/právnička v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny" - Trnava

 

viac

 

Iný/á poradca/kyňa rodinnej poradne – právnik/právnička v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny" - Humenné

 

viac

 

Iný/á poradca/kyňa rodinnej poradne – právnik/právnička v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny“ - Košice

 

viac

 

Manažér metodického riadenia pre psychológov/psychologičky v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny"

 

viac

 

Manažér metodického riadenia pre iných/é poradcov/kyne rodinnej poradne v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny“

 

viac

 

Tlačiť