Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

VK/7/2024 - NP Zručnosti pre trh práce

Dátum: 13.5.2024
zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - koordinátor vzdelávania záujemcov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Zručnosti pre trh práce“.


 

Dátum vytvorenia stránky: 13.05.2024

Tlačiť