Výsledky vyhľadávania

Pracovná pozícia - Vychvávateľ/ka

...Výchovno - vzdelávacia činnosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí....

(Článok)  

viac

 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

... Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) je referenčný dokument, na základe ktorého bude v programovom...

(Článok)  

viac

 

Vychodoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice

...dodávka elektriny...

(Článok)  

viac

 

Harmonogram realizácie O2

... poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK, na ulici Kuzmányho 15 v Liptovskom...

(Rubrika)  

viac

 

Dotácie pre deti na stravu a školské potreby

... účinného do 31.07.2021 (plošné poskytovanie dotácie deťom v poslednom ročníku MŠ, výška dotácie 1,20 eur/denne). Žiadateľom o...

(Rubrika)  

viac

 

Protikorupčný program Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

...Program: Protikorupčný program Ústredia PSVR zo dňa 11.2.2021 Odpočet plnenia prijatých opatrení: k 31.3.2021 Protikorupčný...

(Článok)  

viac

 

Vyhlásenie výberového konania 9/2015

...Profesionálny rodič osobne zabezpečuje v plnom rozsahu po stránke výchovnej, sociálnej, vzdelávacej a zdravotnej 24 hodín denne...

(Článok)  

viac

 

Opatrenie č. 2 Zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov

...Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.08.2019 zastavuje možnosť vytvárania záväzkov na Opatrenie č. 2 ...

(Článok)  

viac

 

Zamestnanec poradenského back office v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

...Číslo výberového konania: VKP BDP 24/2021 Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - zamestnanec poradenského...

(Článok)  

viac

 

Podávanie Ročných výkazov plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2020 - informácia

... plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2020 v termíne do 31. marca nasledujúceho...

(Článok)  

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac