Kompenzačný príspevok baníkom

Žiadosť je možné doručiť:

  • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • elektronicky - cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis
  • e-mailom na e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Žiadosť o kompenzačný príspevok baníkom

Žiadosť o kompenzačný príspevok baníkom

Poučenie pre občana žiadajúceho o kompenzačný príspevok baníkom

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku 


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.03.2020
Dátum aktualizácie: 13.05.2021

Tlačiť