Kompenzačný príspevok baníkom

Žiadosť je možné doručiť:

  • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • elektronicky - cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis
  • e-mailom na e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Žiadosť o kompenzačný príspevok baníkom [ DOCX 63.3 kB]

Žiadosť o kompenzačný príspevok baníkom [ PDF 453.3 kB]

Poučenie pre občana žiadajúceho o kompenzačný príspevok baníkom [ DOCX 24.4 kB]

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku  [ PDF 214.9 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.03.2020
Dátum aktualizácie: 19.04.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac