Kompenzačný príspevok baníkom

Žiadosť je možné doručiť:

  • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • elektronicky - cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis

Žiadosť o kompenzačný príspevok pre baníkov [ DOCX]

Poučenie pre občana žiadajúceho o kompenzačný príspevok baníkom [ DOCX]

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku  [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.03.2020
Dátum aktualizácie: 16.05.2024

Tlačiť