Príspevok na viac súčasne narodených detí

Žiadosť je možné doručiť:

  • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • elektronicky - cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis
  • e-mailom na e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Žiadosť o príspevok na viac súčasne narodených detí [ DOCX 66.1 kB]

Žiadosť o príspevok na viac súčasne narodených detí [ PDF 469.9 kB]

Potvrdenie ošetrujúceho lekára dieťaťa [ PDF 162.6 kB]

Potvrdenie riaditeľa školy k prispevku na viac súčasne narodených detí [ PDF 106.3 kB]

Poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky [ DOCX 31.1 kB]

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku  [ PDF 214.9 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.02.2014
Dátum aktualizácie: 19.05.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac