Akú pomoc poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zamestnancom, ktorí sú ohrození hromadným prepúšťaním?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny po obdržaní informácie o pripravovanej realizácii HP kontaktuje zamestnávateľa za účelom dohody o poskytnutí informačných a poradenských služieb zamestnancom ohrozených HP a podmienkach poskytovania informačných a poradenských služieb.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú nasledovné informačné a poradenské služby:

  • poskytuje informačné a poradenské služby pri zmene zamestnania zamestnancov ohrozených HP,
  • aktívne komunikuje so zamestnávateľom, ktorí plánuje HP a ostatnými zamestnávateľmi v regióne za účelom zmiernenia dopadu HP,
  • vyhľadáva možnosti umiestnenia zamestnancov ohrozených HP u iných zamestnávateľov,
  • poskytuje informácie o voľných pracovných miestach na území v SR a zahraničí (www.upsvar.sk , www.eures.sk ) zamestnancom ohrozeným HP a zamestnávateľom, ktorí plánujú HP,
  • poskytuje informácie o neštátnych poskytovateľoch služieb zamestnanosti,
  • na výberové konania pre obsadzovanie voľných pracovných miest pozýva zamestnancov ohrozených HP,
  • poskytuje informácie o podmienkach evidencie záujemcov o zamestnanie a podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti,
  • poskytuje informácie o aktívnych opatreniach na trhu práce,
  • informuje o možnostiach ich vzdelávania a prípravy pre trh práce,
  • informuje o možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti.

Bližšie informácie o podmienkach evidencie uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie môžete získať na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 10.12.2009
Dátum aktualizácie: 12.01.2010

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac