Výberové konania

Výberové konanie je spôsob obsadzovania VPM formou priameho výberu zamestnávateľom. Výberové konanie môže byť realizované priamo u zamestnávateľa alebo v priestoroch úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (úrad).

Výberové konanie sa realizuje za osobnej účasti zástupcov úradu  a zamestnávateľa na základe dohodnutých podmienok, ktoré obsahujú najmä:

  • dátum, čas a miesto realizácie výberového konania
  • počet a štruktúru ponúkaných VPM na výberovom konaní
  • požiadavky na zamestnanca

 Postup realizácie výberového konania:

  • nahláste voľné pracovné miesto (VPM) online prostredníctvom pracovného portálu Služby zamestnanosti na sluzbyzamestnanosti.gov.sk
  • alebo vyplňte tlačivo „Nahláška voľných pracovných miest“ a doručte ju osobne, poštou alebo elektronicky na úrad
  • zamestnanec úradu - agent pre pracovné miesta si s Vami telefonicky, príp. e-mailom dohodne termín a miesto realizácie výberového konania
  • na základe Vašich požiadaviek na obsadenie VPM agent pre pracovné miesta zabezpečí kvalitatívny predvýber uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie, ktorých úrad predvolá na výberové konanie
  • na výberovom konaní zástupca Vašej spoločnosti môže odprezentovať požiadavky na obsadenie VPM a priamo na mieste si môže urobiť predvýber vhodných kandidátov
  • v prípade ďalších otázok kontaktujte agentov pre pracovné miesta.

Zoznam agentov pre pracovné miesta - agentov pre pracovné miesta

  


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.01.2010
Dátum aktualizácie: 28.02.2024

Tlačiť