Výberové konania

Výberové konanie je spôsob obsadzovania VPM formou priameho výberu zamestnávateľom. Výberové konanie môže byť realizované priamo u zamestnávateľa alebo v priestoroch úradu PSVR.

Výberové konanie sa realizuje za osobnej účasti zástupcov úradu PSVR  a zamestnávateľa na základe dohodnutých podmienok, ktoré obsahujú najmä:

  • dátum, čas a miesto realizácie výberového konania
  • počet a štruktúru ponúkaných VPM na výberovom konaní
  • požiadavky na zamestnanca

V prípade ďalších otázok pri  organizovaní výberových konaní zamestnávatelia môžu kontaktovať- agentov pre pracovné miesta.       


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.01.2010
Dátum aktualizácie: 14.11.2013

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac