Akým spôsobom zamestnávateľ pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím preukazuje splnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím?

Zamestnávateľ preukazuje splnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok na úrade práce v  územnom obvode ktorého má sídlo, resp. sídlo svojej organizačnej zložky na tlačive "Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím" za príslušný kalendárny rok.


 

Dátum vytvorenia stránky: 10.12.2009
Dátum aktualizácie: 27.03.2018

Tlačiť