V akej výške zamestnávateľ uhrádza odvod za jedného občana so zdravotným postihnutím?

Zamestnávateľ za jedného občana so zdravotným postihnutím uhrádza odvod na účet úradu práce do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka  vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce (t.j.  1078,00 EUR) vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza (celková cena práce na rok 2017 je v sume 1 197,87 EUR; príjmové účty úradov). 

Zamestnávateľ za jedného občana so zdravotným postihnutím uhrádza odvod na účet úradu práce do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce (t.j. 1 125,00 EUR) vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza (celková cena práce na rok 2018 je v sume 1 250,60 EUR; príjmové účty úradov).

Zamestnávateľ za jedného občana so zdravotným postihnutím uhrádza odvod na účet úradu práce  do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce (t.j. 1 197,00 EUR) vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí  štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza (celková cena práce na rok 2019 je v sume 1 330,36 EUR; prijímové účty úradov).

Zamestnávateľ za jedného občana so zdravotným postihnutím uhrádza odvod na účet úradu práce  do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce (t.j. 1 294,00 EUR) vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí  štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza (celková cena práce na rok 2020  je v sume 1 438,53 EURprijímové účty úradov).


 

Dátum vytvorenia stránky: 10.12.2009
Dátum aktualizácie: 11.11.2020

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac