V akej výške zamestnávateľ uhrádza odvod za jedného občana so zdravotným postihnutím?

Zamestnávateľ za jedného občana so zdravotným postihnutím uhrádza odvod na účet úradu práce  do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce (t.j. 1 423,00 EUR) vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí  štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza (celková cena práce na rok 2022  je v sume 1 581,84  EURprijímové účty úradov).

Zamestnávateľ za jedného občana so zdravotným postihnutím uhrádza odvod na účet úradu práce  do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce (t.j. 1 540,00 EUR) vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí  štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza (celková cena práce na rok 2023  je v sume 1 711,61  EURprijímové účty úradov)


 

Dátum vytvorenia stránky: 10.12.2009
Dátum aktualizácie: 11.10.2023

Tlačiť