Archív mediálnych správ

Dotácia na stravu: Rezort práce pokračuje v podpore rodín

Zabezpečiť jedlo pre deti v školských zariadeniach, viesť ich k zdravým stravovacím návykom a odbremeniť rodičov od finančných výdavkov. To sú hlavné ciele dotácie na stravu, ktorú štát poskytuje na bezmála pol milióna detí v škôlkach a školských zariadeniach. V takejto podpore rodín bude rezort práce pokračovať aj naďalej na základe údajov od zriaďovateľov škôl.

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť klesala štvrtý mesiac po sebe

Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti PDU dosiahol v máji 2024 úroveň 3,78 percenta. Počet evidovaných ľudí bez práce klesol štvrtý mesiac po sebe, v porovnaní s aprílom klesol o štyri stotiny percentuálneho bodu. Najvýraznejší medzimesačný pokles PDU zaznamenal rezort práce, sociálnych vecí a rodiny na východe Slovenska.

Médiá

viac

 

Štát spustil nový nástroj na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných a ľudí so zdravotným postihnutím

Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny je oddnes možné podávať žiadosť o príspevok, ktorého cieľom je podporiť vybrané skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie pri získavaní odborných zručností a praktických pracovných skúseností. Príspevok sa poskytuje v rámci jednej z podaktivít národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť zameranej na podporu práce na skúšku.

Médiá

viac

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oslavuje 20 rokov

Už dve desaťročia poskytujú Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ľuďom pomoc a podporu v najrôznejších životných situáciách. Sprevádzajú ľudí od narodenia, asistujú im pri prvých krokoch na trhu práce a podávajú im pomocnú ruku v náročných životných situáciách.

Médiá

viac

 

V Michalovciach sa konala konferencia Ochrana detí pred násilím – rodovo podmienené násilie

Poprední odborníci z celého Slovenska aj zo zahraničia sa dnes zišli v Michalovciach na konferencii zameranej na ochranu detí pred násilím a rodovo podmienené násilie. Na príprave podujatia, ktorého cieľom bolo aj rozvíjanie multidisciplinárnej spolupráce v praxi, sa podieľalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Inštitút pre výskum práce a rodiny a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Médiá

viac

 

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v apríli klesol. Projekty na podporu zamestnanosti pomáhajú v regiónoch

V apríli sa počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi medzimesačne znížil o 562 osôb  a dosiahol hodnotu 64 015. Medziročne, v porovnaní s aprílom 2023, klesol až o 2 936 poberateľov. V rámci projektu Právo na prvé zamestnanie už úrady práce, sociálnych vecí a rodiny odsúhlasili podporu vo výške dva a pol milióna eur.

Médiá

viac

 

Tri projekty rezortu práce cielene pomáhajú v regiónoch

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR cielene pomáha v regiónoch po celom Slovensku. Príkladom adresnej pomoci je obec Kvakovce v Prešovskom kraji. Túto obec s viac ako 400 obyvateľmi rezort podporuje viacerými projektami, ktoré realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Medzi tieto projekty patria „Právo na prvé zamestnanie“, „Podpora udržania pracovných návykov“ a humanitárny projekt „Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením“. Každý z týchto projektov je zameraný na riešenie rôznych výziev v regiónoch a zároveň sa vzájomne dopĺňajú a synergicky pôsobia tam, kde je to najviac potrebné.

Médiá

viac

 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené podporiť absolventov škôl

V máji opúšťajú brány stredných a vysokých škôl prví tohtoroční absolventi. Mnohí z nich začínajú hľadať zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené stať sa ich sprievodcami pri vstupe na trh práce a poskytnúť im rôzne formy podpory pri naštartovaní kariéry.

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť klesala tretí mesiac po sebe. Úspešne sa rozbehli dva projekty na podporu zamestnanosti

Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti PDU sa v apríli 2024 ustálil na hodnote 3,82 percenta. Počet ľudí bez práce klesol tretí mesiac po sebe. Počas minulého mesiaca sa okrem toho rozbehli dva nové nástroje na podporu zamestnanosti – projekt Právo na prvé zamestnanie a národný projekt Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike.

Médiá

viac

 

Rodičia detí neprijatých do materských škôl môžu poberať predĺžený rodičovský príspevok

Nárok na poberanie predĺženého rodičovského príspevku majú rodičia detí vo veku od 3 do 6 rokov, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali do spádovej materskej školy. Už počas mája sa uskutočnia riadne zápisy do materských škôl pre nasledujúci školský rok. Podmienkou pre získanie predĺženého rodičovského príspevku naďalej zostáva zapísanie dieťaťa do spádovej materskej školy pre nasledujúci školský rok v riadnom termíne zápisu. Zamietavé rozhodnutie z riadneho zápisu o neprijatí do spádovej materskej školy je potrebné predložiť pri žiadosti o predĺžený rodičovský príspevok podávanej na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Médiá

viac

 

Už viac ako 200 zamestnávateľov prejavilo záujem o projekt Právo na prvé zamestnanie

Pred mesiacom sa oficiálne spustil projekt Právo na prvé zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sa v rámci neho doposiaľ zaviazali, že podporia vznik a udržanie 41 pracovných miest. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš a generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy navštívili Spišskú Novú Ves, aby získali prvé poznatky z praxe od jedného z prvých účastníkov projektu, spoločnosti Opatrovateľské služby ARELLA.

Médiá

viac

 

Nezamestnaní už pomáhajú pri záchrane pamiatok

Ľudia bez práce v regiónoch sa už od začiatku mája podieľajú na záchrane národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom národného projektu Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike. Projekt spustil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR na začiatku apríla. 

Médiá

viac

 

Právo na prvé zamestnanie: Pracovné skúsenosti pre mladých a výhody pre zamestnávateľov

Desiatky mladých ľudí odnes získavajú svoje prvotné pracovné skúsenosti vďaka projektu štátnej pomoci Právo na prvé zamestnanie. Tento projekt im pomôže získať požadované pracovné zručnosti a zároveň umožní zamestnávateľom získať nových pracovníkov. Súčasťou projektu je možnosť pre zamestnávateľov zaškoliť nových pracovníkov takmer bezplatne, pričom rezort práce preplatí 90 % celkovej ceny práce zamestnanca po dobu 6 mesiacov. Žiadosť o príspevok na podporu pracovného miesta v rámci tohto projektu je možné na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Médiá

viac

 

Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K je tu už 3 roky

Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K pomáha už tri roky rýchlo a účinne tým najzraniteľnejším svojou podporou, poradenstvom a častokrát aj krízovou intervenciou. Je anonymná, zameraná na cielenú podporu tých, ktorí ju potrebujú. Klientmi sú deti a mladí ľudia, ktorí prežívajú akúkoľvek formu násilia alebo majú nejaký problém, ohľadom ktorého sa chcú poradiť s odborníkmi.

Médiá

viac

 

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spustil projekt Vzdelávanie mladých dospelých

Od 15. apríla 2024 môžu mladí ľudia v opatere centier pre deti a rodiny žiadať o poskytnutie príspevku na kurzy v rámci projektu Vzdelávanie mladých dospelých. Cieľom je pomôcť mladým dospelým osamostatniť sa a podporiť ich pri uplatnení sa na trhu práce. Projekt je zameraný na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín (okrem A, AM, A1 a A2) a kvalifikačnej karty vodiča.

Médiá

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Tlačiť