Archív mediálnych správ

Úrady práce vyplácali v auguste príspevok na bývanie podľa nových pravidiel

Od 15. júla 2023 platia nové pravidlá vo vyplácaní príspevku na bývanie, ktorý je súčasťou pomoci v hmotnej núdzi. Popri jeho navýšení bola zásadnou zmenou aj diferenciácia súm príspevku podľa počtu členov žijúcich v domácnosti. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili zvýšené príspevky na bývanie podľa nových pravidiel prvýkrát v auguste.

Médiá

viac

 

Nárast nezamestnanosti sa v auguste spomalil

PDU, hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, dosiahol v auguste úroveň 4,00 percenta. V porovnaní s júlom stúpol o 0,02 percentuálneho bodu. V júli PDU vzrástol medzimesačne o 6 stotín percentuálneho bodu. Počet absolventov vysokých škôl, ktorých úrady práce evidovali ako nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, klesol medzimesačne o 853 a ustálil sa na úrovni 4 255.

Médiá

viac

 

V rámci inflačnej pomoci bolo vyplatených už takmer 109 miliónov eur

Jednorazovú dotáciu v rámci všetkých troch balíkov inflačnej pomoci doposiaľ dostalo už 815 850 osôb. Celkovo úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ku koncu júla 2023 vyplatili viac ako 108,8 milióna eur.

 

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť sa v júli udržala pod hranicou štyroch percent

PDU, hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, dosiahol v júli úroveň 3,98 percenta. Medzimesačne stúpol o šesť stotín percentuálneho bodu, pri porovnaní s vlaňajším júlom klesol o 0,62 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť sa už tretí mesiac udržala pod hranicou 4 percent. Okrem toho sa PDU udržal vo všetkých okresoch Slovenska pod hranicou 10 percent.

Médiá

viac

 

Dotáciu na obed dostane od septembra širší okruh žiakov

So začiatkom školského roka začne platiť významné rozšírenie dotácie na stravu v školách. Už od septembra budú mať na dotáciu nárok aj deti zo stredných škôl v prvých štyroch ročníkoch osemročného vzdelávacieho programu (osemročné gymnáziá, konzervatóriá) a deti prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu na strednej škole, ak boli prijaté z ôsmeho ročníka základnej školy (napr. bilingválne gymnáziá). Na dotáciu majú po novom rovnako nárok aj deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou v materskej škole.

Médiá

viac

 

Od 15. augusta možno žiadať o dotáciu na stravu pre školopovinné deti, ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení

Od 15. augusta možno požiadať o jednorazovú dotáciu vo výške 160 eur na pokrytie výdavkov na obed či iné jedlo pre školopovinné dieťa, ktorému sa poskytuje  sociálna služba v zariadení. Vzor žiadosti zverejní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej webovej stránke. Žiadosť je potrebné podať na príslušný úrad práce do polovice septembra.

Médiá

viac

 

Zvýšený prídavok na dieťa pomôže aj tento rok rodičom prvákov zvládnuť nástup do školy

Aj tento rok vyplatia úrady práce, sociálnych vecí a rodiny jednorazovo rodičom prvákov zvýšený prídavok na dieťa. Jeho účelom je pomôcť rodičom finančne zvládnuť nástup do prvého ročníka a s tým spojené náklady na zabezpečenie školských potrieb. Poberatelia prídavkov na dieťa dostanú zvýšený prídavok v októbri automaticky, nemusia si podávať žiadosť.

Médiá

viac

 

Pomoc v hmotnej núdzi: Počet poberateľov bol v júni najnižší v prvom polroku

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi dosiahol v júni 64 876 osôb, čo je najnižšia úroveň v prvom polroku 2023. Medzimesačne klesol o viac ako 400 ľudí. Okrem toho pokračuje nárast poskytovania náhradného výživného. Počet poberateľov náhradného výživného stúpa takmer bez prestávky už rok a pol, odkedy vstúpili do platnosti zásadné legislatívne zmeny.

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť v júni: Ukazovateľ PDU klesol vo všetkých okresoch pod 10 percent

Zvýšený prílev absolventov vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie spôsobil v júni mierny nárast nezamestnanosti. Hlavný ukazovateľ PDU po štyroch mesiacoch poklesu v júni medzimesačne nepatrne vzrástol na úroveň 3,92 percenta. Napriek tomu sa PDU po prvýkrát v tomto roku vo všetkých okresoch Slovenska ustálil pod hranicou 10 percent.

Médiá

viac

 

Príspevok na bývanie sa od júla zvýši. Zavádza sa aj diferenciácia súm podľa počtu členov domácnosti

Od 15. júla 2023 platí zmena vo vyplácaní príspevku na bývanie, ktorý je súčasťou pomoci v hmotnej núdzi. Popri jeho navýšení je zásadnou zmenou aj diferenciácia súm príspevku na bývanie podľa počtu členov žijúcich v domácnosti. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začnú vyplácať zvýšené príspevky na bývanie podľa nových pravidiel už od augusta.

Médiá

viac

 

Predlžujeme financovanie aktivačných prác z najnovšieho projektu

Od apríla tohto roka sa systém aktivačných prác na Slovensku zásadne zmenil. Cieľom bolo odstrániť neefektívne prvky v jeho fungovaní a občanov aktivovať formou aktívnych opatrení na trhu práce. Zmeny si vyžadovali zaradiť aktivovaných uchádzačov o zamestnanie do dobiehajúcich projektov, ako aj do novo vytvoreného projektu Podpora udržania pracovných návykov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa rozhodlo predĺžiť podporu výkonu aktivačných prác do marca 2024.

Médiá

viac

 

O inflačnú pomoc z tretieho balíka požiadalo už 5 788 ľudí

O jednorazovú dotáciu vo výške 100 eur z tretieho balíka inflačnej pomoci doposiaľ požiadalo 5 788 ľudí. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začali prijímať žiadosti na začiatku mája s cieľom pomôcť v náročnej sociálnej situácii tým ľuďom, ktorí nedostali dotáciu v rámci prvého či druhého balíka. Žiadosť je potrebné podať na úrad práce do konca júla. Štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny okrem toho ukázali, že počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi medzimesačne klesol.

Médiá

viac

 

V máji klesala nezamestnanosť štvrtý mesiac za sebou. Ukazovateľ PDU sa prvýkrát dostal pod 4 percentá

Pokles nezamestnanosti pokračoval aj v máji. Hlavný ukazovateľ PDU sa znížil z aprílových 4,08 na májových 3,90 percenta. Pokles pokračuje napriek nárastu počtu  tohtoročných absolventov vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Zníženie nezamestnanosti je čiastočne spôsobené zmenami v oblasti aktivačných prác.

Médiá

viac

 

Rezort práce spustil druhú distribúciu potravinových a hygienických balíčkov v tomto roku

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo pre domácnosti v zložitej sociálnej situácii takmer 150-tisíc potravinových a 66-tisíc hygienických balíčkov. Spoločná distribúcia balíčkov sa začala na sklonku mája.

Médiá

viac

 

Úrady práce poskytli v máji dotáciu na obed 444-tisíc deťom

Od mája sa významne rozšíril okruh detí, ktoré majú nárok na dotáciu na stravu v školských a predškolských zariadeniach. Podľa predbežných údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny poskytli v máji úrady práce dotáciu na stravu na 444 034 detí. Od mája spustil rezort práce aj ďalší podporný nástroj pre ľudí, v poradí už tretí balík inflačnej pomoci. O jednorazovú dotáciu vo výške 100 eur zatiaľ požiadalo 3 a pol tisíca občanov. Treťou pozitívnou správou je aprílový pokles počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi.

Médiá

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Tlačiť