Mediálne správy

Nezamestnanosť po prvýkrát od začiatku pandémie pod šiestimi percentami

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci októbra 5,90 percenta. Prvýkrát po dva a pol roku klesla pod hranicu šiestich percent. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku v SR bol 4,37 %. 

Médiá

viac

 

Úrady práce začnú vyplácať 2. balík inflačnej pomoci

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začnú tento mesiac vyplácať vybraným skupinám obyvateľov 2. balík inflačnej pomoci. Cieľom je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej inflácie a pomôcť najzraniteľnejším zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu. 

Médiá

viac

 

Úrady práce poslali rodičom školákov pol milióna eur

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili už tradične v septembri dotácie na školské potreby. Takýmto spôsobom putovalo na podporu 30-tisíc školákov z rodín v nepriaznivej sociálnej situácii takmer pol milióna eur. 

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť klesá napriek prílivu absolventov. Pre absolventov je v ponuke takmer 42 000 voľných pozícií

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla na konci septembra 6,06 percenta, medzimesačne klesla už ôsmy mesiac po sebe. Výrazne stúpol počet mladých v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce. 

Médiá

viac

 

Úrady práce vyplatil v auguste rekordné náhradné výživné

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili v auguste náhradné výživné v celkovej výške presahujúcej 748-tisíc eur. Je to najvyššia čiastka od roku 2009, kedy nový zákon o náhradnom výživnom priniesol viaceré zásadné zmeny. Vďaka rekordnej sume podporili úrady náhradným výživným aj rekordný počet osirelých detí.

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť stále klesá. Rezort práce zintenzívni podporu pre absolventov škôl a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Miera evidovanej nezamestnanosti sa na konci augusta ustálila na úrovni 6,14 percenta a medzimesačne klesla už siedmy mesiac po sebe. Naďalej klesá aj počet znevýhodnených uchádzačov, naopak, počet tohtoročných absolventov stredných a vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie počas leta tradične stúpol.

Médiá

viac

 

Štát ušetril vďaka medzinárodným organizáciám pri pomoci odídencom z Ukrajiny viac ako 11 miliónov eur

Od mája 2022 poskytovali finančnú pomoc odídencom z Ukrajiny medzinárodné organizácie (UNHCR, UNICEF a Slovenský Červený kríž spolu s IFRC). Počet odídencov, ktorí boli odkázaní na takúto pomoc sa podľa údajov UNHCR na konci augusta pohyboval pod hranicou 29-tisíc. 

Médiá

viac

 

Sociálne slabým rodinám rozdáme takmer 60-tisíc hygienických balíčkov

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s 11 partnerskými organizáciami rozdávajú od augusta hygienické balíčky sociálne najzraniteľnejším ľuďom na Slovensku. 

Médiá

viac

 

Rodičia prvákov dostanú od úradov práce zvýšený prídavok na dieťa

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatia jednorazovo rodičom prvákov aj tento rok zvýšený prídavok na dieťa. Rodičom má pomôcť pri zabezpečovaní základných školských potrieb. 

Médiá

viac

 

V júli sme vyplatili takmer 6 000 inflačných dotácií na základe žiadosti

V júli úrady práce, sociálnych vecí a rodiny  vyplatili 5 826 inflačných dotácií na základe žiadostí. V júni to pritom bolo iba 35. Najviac dotácií na základe žiadosti bolo v júli poskytnutých osobám, ktoré poskytovali osobnú asistenciu. 

Médiá

viac

 

Čas na podanie žiadosti o inflačnú pomoc sa kráti. Niektorí majú čas už iba do konca augusta

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili občanom v rámci takzvanej inflačnej pomoci už takmer 98 miliónov EUR. Automaticky bola inflačná pomoc vyplatená viac ako 810-tisíc občanom. Niektorí však o ňu musia požiadať.

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť na Slovensku stabilne klesá

Miera evidovanej nezamestnanosti kontinuálne klesá už šiesty mesiac po sebe. Na konci júla dosiahla hodnotu 6,23 percenta, čo bolo najmenej od začiatku pandémie v marci 2020. Najvýraznejší pokles zaznamenal okres Michalovce, kde sa nezamestnanosť prvý krát od konca roka 2020 dostala pod hranicu 12 percent.

Médiá

viac

 

Overovanie čerpania podpory z projektu Prvá pomoc pokračuje

Projekt Prvá pomoc predstavoval takmer dva roky hlavný nástroj na ochranu pracovných miest a príjmov domácností pred pandémiou. Pripravil a realizoval ho rezort práce, sociálnych vecí a rodiny s prihliadnutím na riziko dynamického vývoja pandémie. Projekt mal flexibilne nastavený rámec pravidiel, vďaka čomu ho štát dokázal upravovať tak, aby bol efektívny aj po neočakávaných zmenách v pandemických pravidlách a mohol promptne reagovať na nestability v ekonomike a na pracovnom trhu. 

Médiá

viac

 

Projekt Pomáhame odídencom je rozšírený o podporu dochádzania za prácou

Príspevok pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, príspevok na zapracovanie u zamestnávateľa, či preplatenie vzdelávania. To sú opatrenia projektu Pomáhame odídencom, ktorý realizuje Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, za takmer rovnakých podmienok ako aktívne opatrenia pre občanov SR. Jeho cieľom je pomôcť odídencom z Ukrajiny ľahšie sa začleniť do spoločnosti a zároveň zvýšiť ich šance na pracovnom trhu. Najnovšie k opatreniam projektu pribudla aj podpora mobility.

Médiá

viac

 

Úrady práce v júni rekordne pomáhali ľuďom, vyplácali aj inflačnú pomoc

V júni podporili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny občanov rekordnou sumou. V rámci sociálnych dávok a dotácií v júni vyplatili viac ako 236 miliónov eur, z toho približne 96 miliónov eur v rámci jednorazovej inflačnej pomoci.

Médiá

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Tlačiť