Mediálne správy

Nezamestnanosť na Slovensku aj naďalej klesá

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v máji už štvrtý mesiac za sebou. S hodnotou 6,35 percenta dosiahla najnižšiu úroveň od začiatku pandémie. V evidencii bolo v máji najmenej dlhodobo nezamestnaných za uplynulých 14 mesiacov.

Médiá

viac

 

Absolventi škôl môžu zvýšiť šancu na uplatnenie využitím služieb úradov práce

S príchodom leta už tradične prichádzajú na trh práce aj čerství absolventi stredných a vysokých škôl. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené podať im pomocnú ruku na ceste za profesijným uplatnením. 

Médiá

viac

 

Štatistika sociálnych dávok: Zmeny v legislatíve zlepšili prístupnosť k náhradnému výživnému

Počet poberateľov náhradného výživného v tomto roku neustále stúpa. V apríli tohto roka poskytli úrady práce, sociálnych vecí a rodiny náhradné výživné až 5 507 osobám. Je to o 780 osôb viac ako v januári. Dôvodom nárastu sú zmeny v legislatíve, vďaka ktorým je náhradné výživné ľahšie a rýchlejšie dostupné ľuďom, ktorí ho potrebujú. Štatistiky za apríl ukázali aj to, že rast poberateľov pomoci v hmotnej núdzi z radov občanov Slovenskej republiky sa stabilizoval.

Médiá

viac

 

Finančnú podporu odídencom z Ukrajiny preberajú medzinárodné organizácie

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili posledné dávky v hmotnej núdzi odídencom z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska. Od júna túto funkciu preberajú a peniaze odídencom vyplatia štyri medzinárodné organizácie - Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF), Medzinárodná federácia Červeného kríža (IFRC) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Žiadatelia o tieto dávky neprídu, mení sa len spôsob ich vyplácania.

Médiá

viac

 

UZÁVIERKA UŽ V MÁJI: Štipendium až 300 EUR mesačne pre nadpriemerných absolventov stredných škôl

Iba do 31.5. sa môžu talentovaní absolventi stredných škôl uchádzať o trojročné štipendium v celkovej výške 9 000 EUR. Štipendium môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou v školskom roku 2021/2022. Pre akademický rok 2022/2023 môže získať štipendium 1 000 najvyššie hodnotených uchádzačov. Podporených bude aj ďalších 400 talentovaných uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo zo špecifických znevýhodnených skupín.

Médiá

viac

 

Spustenie elektronickej služby zasielania formulára informačná karta

Na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk je spustená elektronická služba:  zasielania informačnej karty, ktorou si zamestnávateľ, resp. informujúca organizácia splní informačnú povinnosť voči úradu práce, sociálnych vecí s rodiny, v zmysle § 23b zákona o službách zamestnanosti.

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť na Slovensku je najnižšia za posledné 2 roky

Miera evidovanej nezamestnanosti klesala na najnižšiu úroveň za posledné 2 roky. V apríli dosiahla úroveň 6,54 percenta, čo je o 0,13 percentuálneho bodu menej ako
v marci. Počet nezamestnaných navyše klesol vo všetkých krajoch Slovenska. Vďaka pokračujúcemu oživeniu ekonomiky naďalej stúpa počet voľných pracovných miest.

Médiá

viac

 

Odídencom z Ukrajiny pomáhame zvýšiť šance zamestnať sa na Slovensku

Odídencom z Ukrajiny chceme pomôcť ľahšie sa začleniť do spoločnosti, zvýšiť ich šance na pracovnom trhu v Slovenskej republike a získať stabilitu v neľahkých začiatkoch fungovania v inej krajine. Práve týmto oblastiam sa venuje nový projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Pomáhame odídencom, ktorý je inšpirovaný podobnými, stále aktuálnymi projektami pre našich občanov.

Médiá

viac

 

Počet občanov SR poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi sa udržal na úrovni spred pandémie

Počet občanov SR poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi vzrástol v marci v porovnaní s februárom o necelých dvetisíc osôb. Ich počet sa však už niekoľko mesiacov drží pod 60-tisícovou hranicou. Podobné hodnoty evidovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pred vypuknutím pandémie v marci 2020. 

Médiá

viac

 

Pomoc v hmotnej núdzi: Odídencom z Ukrajiny vyplatí štát necelú pätinu z celkovej sumy

Výška pomoci v hmotnej núdzi je stanovená národnou legislatívou, sumy dávok pre odídencov z Ukrajiny neprevyšujú tie, ktoré sa vyplácajú občanom Slovenskej republiky.

Médiá

viac

 

Prevencia proti nezamestnanosti: Bezplatné vzdelávanie vďaka projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa

Technologický pokrok, robotizácia a zmeny v spoločnosti ovplyvňujú a formujú trh práce čoraz intenzívnejšie. V mnohých odvetviach vznikajú nové pracovné príležitosti a tie pôvodné sú neraz ohrozené. 

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť na Slovensku opäť klesla, opatrenia rezortu práce zmierňujú následky pandémie

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v marci úroveň 6,67 percenta. Pri medzimesačnom porovnaní klesla o 0,19 percentuálneho bodu. Zníženie nezamestnanosti pokračuje už druhý mesiac po sebe.

Médiá

viac

 

Už 20 bezplatných dlhových poradní pomáha Slovákom dostať sa z dlhov

V Nových Zámkoch dnes oficiálne otvorili bezplatnú dlhovú poradňu. Na mapu Slovenska tak pribudlo už 20. miesto, kam sa ľudia môžu obrátiť o pomoc pri problémoch so zvládaním svojich dlhov. Novú poradňu prišiel oficiálne otvoriť generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Médiá

viac

 

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi za február výrazne nerástol

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi je naďalej jeden z najnižších za posledných 18 rokov. Neovplyvnil to ani fakt, že vo februári ich počet medzimesačne mierne narástol, konkrétne o 313 osôb.

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť na Slovensku mierne klesla, počet voľných pracovných miest výrazne vzrástol

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla vo februári úroveň 6,86 percenta. Pri medzimesačnom porovnaní klesla o desatinu percentuálneho bodu.

Médiá

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Tlačiť