Celková nezamestnanosť vo februári 2017 prvýkrát od decembra 2008 pod 10 %

Vo februári 2017 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 8,39 %. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2017 (8,64 %) poklesla o 0,25 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 1,70 p. b. (vo februári 2016  10,09 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) vo februári 2017 dosiahol 228 665 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2017 (235 455 osôb), poklesol o 6 790 osôb (o 2,88 %). Medziročne poklesol o 45 537  osôb, čo je o 16,61 % menej (vo februári 2016 – 274 202 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla vo februári 2017 9,80 %. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2017 (10,05  %) poklesla o 0,25 p. b.. Medziročne poklesla o 2,20 p. b. (vo februári 2016 12,00 %).

Stav celkového počtu UoZ vo februári 2017 dosiahol 267 219 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2017 (273 894 osôb), poklesol o 6 675 osôb (o 2,44 %). Medziročne poklesol o 58 856 osôb, čo je o 18,05 % menej (vo februári 2016 stav 326 075 osôb).

Vo februári 2017 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,32 p. b.) bol dosiahnutý v Trenčianskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (13,45 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (8,39 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 12,57 % a Košický kraj s 12,91 %.

Na okresnej úrovni bol vo februári 2017 v 76 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti a v 3 okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (24,76 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (3,01 %) dosiahol okres Trnava.

Ku koncu februára 2017 úrady práce evidovali 40 809 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 2 446 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  9 735 miest (podiel 23,9 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji 2 376 (podiel 5,8 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 13 157 miest (v Trnavskom kraji 3 620 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 8 463 miest (v Prešovskom kraji 1 511 miest)
  • pracovníci v službách a obchode – 5 601 miest (v Bratislavskom kraji 1 491 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.03.2017

Tlačiť