Celkový počet uchádzačov o zamestnanie v apríli medzimesačne vzrástol o 33 613

V apríli 2020 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 6,57 %. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2020 (5,19 %) vzrástla o 1,38 p. b.. Medziročne vzrástla o 1,67 p. b. (v apríli 2019 4,90 %). 

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v apríli 2020 dosiahol 180 756 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2020 (142 993 osôb), vzrástol o 37 763 osôb (o 26,41 %). Medziročne vzrástol o 45 966 osôb, čo je o 34,10 % viac (v apríli 2019 134 790 osôb). 

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v apríli 2020 7,43 %. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2020 (6,21 %) vzrástla o 1,22 p. b.. Medziročne vzrástla o 1,38 p. b. (v apríli 2019 6,05 %). 

Stav celkového počtu UoZ v apríli 2020 dosiahol 204 480 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2020 (170 867 osôb), vzrástol o 33 613 osôb (o 19,67 %). Medziročne vzrástol o 38 224 osôb, čo je 22,99 % viac (v apríli 2019 stav 166 256 osôb). 

V apríli 2020 bol vo všetkých krajoch zaznamenaný medzimesačný nárast MEN. Najvýraznejší nárast o 1,67 p. b. bol zaznamenaný v Prešovskom kraji. 

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (10,37 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (6,57 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 8,71 % a Košický kraj s 8,96 %. 

Na okresnej úrovni bol v apríli 2020 vo všetkých 79 okresoch dosiahnutý medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti. 

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (18,64 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,62 %) dosiahol okres Bratislava V. 

Ku koncu apríla 2020 úrady práce evidovali 73 602 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 11 072 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to 22 114 miest (podiel 30,05 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Prešovskom kraji  4 195 (podiel 5,70 %). 

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 27 772 miest (v Bratislavskom kraji 7 450 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 18 103 miest (v Bratislavskom kraji 4 817 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 9 717 miest (v Bratislavskom kraji 3 113 miest)

Tlačová správa [ PDF 237.8 kB]Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.05.2020

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac