Finančnú podporu odídencom z Ukrajiny preberajú medzinárodné organizácie

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili posledné dávky v hmotnej núdzi odídencom z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska. Od júna túto funkciu preberajú a peniaze odídencom vyplatia štyri medzinárodné organizácie - Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF), Medzinárodná federácia Červeného kríža (IFRC) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Žiadatelia o tieto dávky neprídu, mení sa len spôsob ich vyplácania.

Počas marca a apríla sa na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny obrátilo celkovo 22 310 odídencov z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska so žiadosťou o pomoc v hmotnej núdzi. Úrady práce im v rámci pomoci za uvedené obdobie poslali celkovo takmer 5 miliónov EUR. Za mesiac máj už budú túto pomoc v júni vyplácať medzinárodné organizácie - UNHCR, UNICEF, IFRC a IOM. Okrem terajších poberateľov pomoci v hmotnej núdzi budú spomínané organizácie poskytovať podporu aj novým žiadateľom.

Výška podpory pre jednotlivca bude 80 EUR. Dieťa vo veku do 3 rokov bude mať nárok na pomoc vo výške 160 EUR a dieťa vo veku 3 až 18 rokov 60 EUR. Konkrétna výška podpory závisí od počtu a veku členov domácnosti. Maximálna výška podpory bude 380 EUR mesačne. V prípade zdravotne postihnutých osôb môže dodatočne finančne pomôcť aj UNICEF alebo Medzinárodná organizácia pre migráciu. Podľa predbežných odhadov podporia približne 500 detí a asi 400 dospelých so zdravotným postihnutím. Finančná podpora odídencom zo strany menovaných organizácií je v súčasnosti nastavená na dobu troch mesiacov ako krátkodobý podporný nástroj vláde Slovenskej republiky.

„Pri pomoci odídencom z Ukrajiny je naša spolupráca s medzinárodnými partnermi mimoriadne intenzívna. V modernej histórii Slovenska ide svojim rozsahom o unikátny projekt v oblasti  poskytovania finančnej podpory. Úprimne oceňujem, že sa nám tento proces podarilo nastaviť v priebehu niekoľkých týždňov. Kľúčové bolo zamerať sa na poskytnutie čo najrýchlejšie a najefektívnejšej pomoci pre odídencov, samozrejme s ohľadom na záujmy Slovenska,“ vyhlásil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Odídenci z Ukrajiny boli o zmene v poskytovaní finančnej pomoci informovaní listom. Posledné práce v súvislosti s presunutím vyplácania finančnej pomoci budú ukončené na konci mája. V rámci nich je potrebné, aby odídenci v žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi mali uvedené slovenské mobilné telefónne číslo, na ktorom ich bude možné kontaktovať. Ak ho v žiadosti uvedené nemajú, mali by ho doplniť najneskôr do 31. mája 2022. Oznámiť kontaktné telefónne číslo je možné osobne, telefonicky alebo emailom na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Odídenci môžu získať slovenskú SIM kartu v prevádzkach slovenských telekomunikačných operátorov, alebo bezplatne vo veľkokapacitnom centre Bratislava alebo Michalovce. „Dopĺňame posledné informácie potrebné pre neprerušené poskytovanie podpory odídencom. Úrady práce zostávajú naďalej nápomocné pri snahe odídencov z Ukrajiny uplatniť na slovenskom trhu práce. Pre ich lepšie zapojenie sa do pracovného života im napríklad ponúkame preplatenie kurzu slovenčiny, či iných vzdelávacích kurzov,“ uzavrel Zimmer.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 30.05.2022

Tlačiť