Informácia pre poberateľov prídavku na dieťa

Od septembra 2019 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny získava údaje o žiakoch, ktorí nastúpili do prvého ročníka základných škôl, o žiakoch na stredných školách a o študentoch vysokých škôl z rezortného informačného systému (RIS) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Tieto údaje úrady práce využívajú pri rozhodovaní o nároku na prídavok na dieťa a na zvýšený prídavok na dieťa. 

Úrady práce môžu rozhodnúť o nároku na prídavok na dieťa a na zvýšenie prídavku na dieťa (100 € príspevok pre prvákov) len v prípade, ak bola informácia z informačného systému ministerstva školstva ústrediu poskytnutá a údaje boli poskytnuté v požadovanej kvalite. 

K výplate dávok v októbri (k 14. 10. 2019) neboli zo strany ministerstva školstva poskytnuté všetky údaje k prvým nástupom žiakov do prvého ročníka základnej školy a údaje o štúdiu zo septembra. Ústredie prevzalo ďalšie údaje z informačného systému ministerstva školstva až 16.10.2019. Po spracovaní údajov a overení kvality údajov úrady rozhodnú o nároku na prídavok na dieťa a na zvýšenie prídavku na dieťa. Tieto príspevky budú vyplatené v mimoriadnych výplatných termínoch v mesiaci október.

Údaje o štúdiu na vysokej škole  budú mať úrady práce k dispozícii 21. 10. 2019. Následne budú referenti úradov údaje kontrolovať a v závislosti od kvality údajov rozhodnú o nároku na prídavok na dieťa a dávky vyplatia v mimoriadnych výplatných termínoch v mesiaci október.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 18.10.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac