Májová miera evidovanej nezamestnanosti najnižšia v histórii

V máji 2017 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 7,35 %. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2017 (7,74 %) poklesla o 0,39 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 2,10 p. b. (v máji 2016  9,45 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v máji 2017 dosiahol 200 391 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2017 (211 104 osôb), poklesol o 10 713 osôb (o 5,07 %). Medziročne poklesol o 56 351  osôb, čo je o 21,95 % menej (v máji 2016 – 256 742 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v máji 2017 8,69  %. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2017 (9,13  %) poklesla o 0,44 p. b.. Medziročne poklesla o 2,44 p. b. (v máji 2016 11,13 %).

Stav celkového počtu UoZ v máji 2017 dosiahol 236 934 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2017 (248 753 osôb), poklesol o 11 819 osôb (o 4,75 %). Medziročne poklesol o 65 330 osôb, čo je o 21,61 % menej (v máji 2016 stav 302 264 osôb).

V máji 2017 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,82 p. b.) bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (12,20 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (7,35 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 11,00 % a Košický kraj s 11,88 %.

Na okresnej úrovni bol v máji 2017 v 77 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti a v 2 okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (23,31 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,40 %) dosiahol okres Piešťany.

Ku koncu mája 2017 úrady práce evidovali 59 926 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 9 753 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  13 970 miest (podiel 23,3 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji 3 320 (podiel 5,5 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 21 803 miest (v Trnavskom kraji 6 733 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 11 281 miest (v Prešovskom kraji 2 097 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 8 118 miest (v Bratislavskom kraji 2 187 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.06.2017
Dátum aktualizácie: 19.07.2017

Tlačiť