Miera evidovanej nezamestnanosti prvýkrát od roku 1991 pod 6 %

V novembri 2017 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,95 %. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2017 (6,14 %) poklesla o 0,19 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 2,83 p. b. (v novembri 2016  8,78 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v novembri 2017 dosiahol 162 087 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2017 (167 278 osôb), poklesol o 5 191 osôb (o 3,10 %). Medziročne poklesol o 76 293  osôb, čo je o 32,00 % menej (v novembri 2016 – 238 380 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v novembri 2017 7,19  %. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2017 (7,35  %) poklesla o 0,16 p. b.. Medziročne poklesla o 3,05 p. b. (v novembri 2016 10,24 %).

Stav celkového počtu UoZ v novembri 2017 dosiahol 196 055 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2017 (200 272 osôb), poklesol o 4 217 osôb (o 2,11 %). Medziročne poklesol o 82 137 osôb, čo je o 29,53 % menej (v novembri 2016 stav 278 192 osôb).

V novembri 2017 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,26 p. b.) bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Košický kraj (9,91 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,95 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 8,69 % a Prešovský kraj s 9,75 %.

Na okresnej úrovni bol v novembri 2017 v 73 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v piatich okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese sa MEN nemenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (19,22 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,99 %) dosiahol okres Galanta.

Ku koncu novembra 2017 úrady práce evidovali 74 631 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 724 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  16 449 miest (podiel 22,0 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom kraji  4 940 (podiel 6,6 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 28 706 miest (v Trnavskom kraji 7 594 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 14 298 miest (v Bratislavskom kraji 3 029 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 12 703 miest (v Nitrianskom kraji 3 681 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.12.2017

Tlačiť