Miera evidovanej nezamestnanosti v januári na úrovni 5,26 %

V januári 2019 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,26 %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2018 (5,04  %) vzrástla o 0,22 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 0,62 p. b. (v januári 2018  5,88 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v januári 2019 dosiahol 144 230 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2018 (138 198 osôb), vzrástol o 6 032 osôb (o 4,36 %). Medziročne poklesol o 18 845 osôb, čo je o 11,56 % menej (v januári 2018  163 075 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v januári 2019 6,42 %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2018 (6,19  %) vzrástla o 0,23 p. b.. Medziročne poklesla  o 0,70 p. b. (v januári 2018 7,12 %).

Stav celkového počtu UoZ v januári 2019 dosiahol 176 176 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2018 (169 802 osôb), vzrástol o 6 374 osôb (o 3,75 %). Medziročne poklesol o 21 092 osôb, čo je o 10,69  % menej (v januári 2018 stav 197 268 osôb).

V januári 2019 bol vo všetkých krajoch zaznamenaný medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti (MEN), najvýraznejší nárast o 0,47 p. b. bol dosiahnutý v Prešovskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (9,08 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,26 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 7,21 % a Košický kraj s 8,38 %.

Na okresnej úrovni bol v januári 2019 v 8 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 70 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN, v jednom okrese sa MEN nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (16,22 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,92 %) dosiahol okres Trenčín.

Ku koncu januára 2019 úrady práce evidovali 80 596 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 7 066 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  22 314 miest (podiel 27,56 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom  kraji  5 389 (podiel 6,66 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 31 904 miest (v Bratislavskom kraji 8 894 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 19 228 miest (v Bratislavskom kraji 4 037 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 10 267 miest (v Bratislavskom kraji 3 132 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.02.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac