Miera evidovanej nezamestnanosti v júli na úrovni 4,97 %

V júli 2019 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 4,97  %. Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2019 (4,97  %) sa nezmenila. Medziročne poklesla o 0,50 p. b. (v júli 2018  5,47 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v júli 2019 dosiahol 136 973 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2019 (136 626 osôb), vzrástol o 347 osôb (o 0,25 %). Medziročne poklesol o 13 295 osôb, čo je o 8,85  % menej (v júli 2018  150 268 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v júli 2019 6,07 %. Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2019 (6,04  %) vzrástla o 0,03 p. b.. Medziročne poklesla  o 0,53 p. b. (v júli 2018 6,60 %).

Stav celkového počtu UoZ v júli 2019 dosiahol 167 357 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2019 (166 012 osôb), vzrástol o 1 345 osôb (o 0,81 %). Medziročne poklesol o 13 965 osôb, čo je o 7,70  % menej (v júli 2018 stav 181 322 osôb).

V júli 2019 bol v štyroch krajoch zaznamenaný medzimesačný pokles MEN. Najvýraznejší pokles o 0,16 p. b. bol dosiahnutý v Košickom  kraji. V štyroch krajoch bol zaznamenaný medzimesačný nárast MEN. Najvýraznejší nárast o 0,22 p. b. bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (8,41 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (4,97 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 6,59 % a Košický kraj s 7,65 %.

Na okresnej úrovni bol v júli 2019 v 45 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 34 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (15,34 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,99 %) dosiahol okres Nitra.

Ku koncu júla 2019 úrady práce evidovali 93 866 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 446 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  26 559 miest (podiel 28,3 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom  kraji  5 506 (podiel 5,9 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 35 931 miest (v Bratislavskom kraji 9 453 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 21 754 miest (v Bratislavskom kraji 4 997 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 12 781 miest (v Bratislavskom kraji 4 607 miest) 


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.08.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac