Miera evidovanej nezamestnanosti v novembri na úrovni 4, 92 %

V novembri 2019 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 4,92 %. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2019 (4,94 %) poklesla o 0,02 p. b.. Medziročne poklesla o 0,17 p. b. (v novembri 2018 5,09 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v novembri 2019 dosiahol 135 507 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2019 (136 192 osôb), poklesol o 685 osôb (o 0,50 %). Medziročne poklesol o 4 020 osôb, čo je o 2,88  % menej (v novembri 2018 139 527 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v novembri 2019 6,01 %. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2019 (6,04 %) poklesla o 0,03 p. b.. Medziročne poklesla o 0,26 p. b. (v novembri 2018 6,27 %).

Stav celkového počtu UoZ v novembri 2019 dosiahol 165 562 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2019 (166 302 osôb), poklesol o 740 osôb (o 0,44 %). Medziročne poklesol o 6 309 osôb, čo je 3,67 % menej (v novembri 2018 stav 171 871 osôb).

V novembri 2019 bol v šiestich krajoch zaznamenaný medzimesačný pokles MEN. Najvýraznejší pokles o 0,11 p. b. bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji. V dvoch krajoch bol zaznamenaný medzimesačný nárast MEN. Najvýraznejší nárast o 0,18 p. b. bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (8,26 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (4,92 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 6,76 % a Košický kraj s 7,55 %.

Na okresnej úrovni bol v novembri 2019 v 50 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 28 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN, v jednom okrese sa MEN nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (15,39 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,95 %) dosiahol okres Trenčín.

Ku koncu novembra 2019 úrady práce evidovali 97 783 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 1 865 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to 28 196 miest (podiel 28,83 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom kraji  5 600 (podiel 5,73 %). 

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 35 659 miest (v Bratislavskom kraji 9 502 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 22 769 miest (v Bratislavskom kraji 5 409 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 15 066 miest (v Bratislavskom kraji 5 334 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.12.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac