Miera evidovanej nezamestnanosti v októbri na úrovni 4,94 %

V októbri 2019 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 4,94 %. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2019 (5,04 %) poklesla o 0,10 p. b.. Medziročne poklesla o 0,29 p. b. (v októbri 2018 5,23 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v októbri 2019 dosiahol 136 192 osôb. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2019 (138 893 osôb), poklesol o 2 701 osôb (o 1,94 %). Medziročne poklesol o 7 147 osôb, čo je o 4,99  % menej (v októbri 2018 143 339 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v októbri 2019 6,04 %. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2019 (6,11 %) poklesla o 0,07 p. b.. Medziročne poklesla o 0,31 p. b. (v októbri 2018 6,35 %).

Stav celkového počtu UoZ v októbri 2019 dosiahol 166 302 osôb. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2019 (168 240 osôb), poklesol o 1 938 osôb (o 1,15 %). Medziročne poklesol o 7 869 osôb, čo je o 4,52  % menej (v októbri 2018 stav 174 171 osôb).

V októbri 2019 bol vo všetkých krajoch zaznamenaný medzimesačný pokles MEN. Najvýraznejší pokles o 0,21 p. b. bol zaznamenaný v Prešovskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (8,31 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (4,94 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 6,58 % a Košický kraj s 7,62 %.

Na okresnej úrovni bol v októbri 2019 v 62 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 16 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN, v jednom okrese sa MEN nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (14,93 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,94 %) dosiahol okres Trenčín.

Ku koncu októbra 2019 úrady práce evidovali 99 648 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 2 059 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to 27 856 miest (podiel 27,95 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom kraji 5 811 (podiel 5,83 %).

 VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 36 111 miest (v Bratislavskom kraji 9 437 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 24 115 miest (v Bratislavskom kraji 5 635 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 14 914 miest (v Bratislavskom kraji 5 431 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.11.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac