Mieru evidovanej nezamestnanosti v septembri ovplyvnili absolventi stredných škôl

V septembri 2019 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,04 %. Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2019 (4,97 %) vzrástla o 0,07 p. b.. Medziročne poklesla o 0,34 p. b. (v septembri 2018 5,38 %). 

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v septembri 2019 dosiahol 138 893 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2019 (137 006 osôb), vzrástol o 1 887 osôb (o 1,38 %). Medziročne poklesol o 8 910 osôb, čo je o 6,03  % menej (v septembri 2018  147 803 osôb). 

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v septembri 2019 6,11 %. Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2019 (6,03 %) vzrástla o 0,08 p. b.. Medziročne poklesla o 0,41 p. b. (v septembri 2018 6,52 %). 

Stav celkového počtu UoZ v septembri 2019 dosiahol 168 240 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2019 (166 241 osôb), vzrástol o 1 999 osôb (o 1,20 %). Medziročne poklesol o 10 883 osôb, čo je o 6,08  % menej (v septembri 2018 stav 179 123 osôb). 

V septembri 2019 bol v jednom kraji (Bratislavskom) zaznamenaný medzimesačný pokles MEN o 0,03 p. b.. V siedmich krajoch bol zaznamenaný medzimesačný nárast MEN. Najvýraznejší nárast o 0,15 p. b. bol zaznamenaný v Žilinskom a Prešovskom kraji. 

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (8,52 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,04 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 6,62 % a Košický kraj s 7,71 %. 

Na okresnej úrovni bol v septembri 2019 v 26 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 51 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN, v dvoch okresoch sa MEN nezmenila. 

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (15,04 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,08 %) dosiahol okres Nitra. 

Ku koncu septembra 2019 úrady práce evidovali 97 589 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 2 694 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  27 868 miest (podiel 28,6 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom kraji  5 700 (podiel 5,9 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 36 693 miest (v Bratislavskom kraji 9 693 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 23 091 miest (v Bratislavskom kraji 5 718 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 14 187 miest (v Bratislavskom kraji 5 106 miest)


Médiá

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac