Nezamestnanosť klesala štvrtý mesiac po sebe

Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti PDU dosiahol v máji 2024 úroveň 3,78 percenta. Počet evidovaných ľudí bez práce klesol štvrtý mesiac po sebe, v porovnaní s aprílom klesol o štyri stotiny percentuálneho bodu. Najvýraznejší medzimesačný pokles PDU zaznamenal rezort práce, sociálnych vecí a rodiny na východe Slovenska.

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, v skratke PDU, dosiahol v máji 2024 úroveň 3,78 percenta. Medziročne klesol o 0,12 percentuálneho bodu, v porovnaní s aprílom sa znížil o štyri stotiny percentuálneho bodu. Nezamestnanosť medzimesačne klesala v štyroch krajoch, najvýraznejšie v Košickom kraji a Prešovskom kraji. PDU v oboch skĺzol o 0,13 percentuálneho bodu. V Košickom kraji dosiahol hodnotu 4,96 percenta, v Prešovskom kraji 6,08 percenta. Spomedzi okresov sa PDU najviac znížil v okrese Medzilaborce, a to z aprílových 8,33 na májových 7,63 percenta.

„Ukazovateľ PDU stanovil v máji nové minimum. Dosiahol najnižšiu hodnotu od januára 2023, odkedy ho rezort práce začal oficiálne používať. Aj ďalšie ukazovatele, ako napríklad  celkový počet uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, sa pohybujú na úrovniach blízko historických miním. Dovolím si tvrdiť, že nemalú zásluhu na vývoji má aj viacero projektov a nástrojov, ktoré rezort práce v posledných mesiacoch rozbehol s cieľom v čo najväčšej miere mobilizovať domácu pracovnú silu pre potreby ekonomického rastu a efektívne podporiť ľudí pri hľadaní svojej novej práce,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Celkový počet uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sa v máji ustálil na úrovni 165 420 osôb. Je to druhý najnižší počet od januára 1993. Najnižší počet nezamestnaných v evidencií zaznamenal rezort práce v máji 2019, a to 164 957 osôb.

„Neustále rozširujeme portfólio nástrojov, ktorými dokážeme pomôcť ľudom bez práce v rôznorodých životných situáciách. Aj tento týždeň sme spustili v rámci národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť poskytovanie príspevku v prípade práce na skúšku. Pomôžeme tak dlhodobo nezamestnaným a ľuďom so zdravotným postihnutím pri získavaní odborných zručností a praktických pracovných skúseností s cieľom zlepšiť ich postavenie na trhu práce, zvýšiť ich šance pri hľadaní si nového zamestnania a v konečnom dôsledku zlepšiť aj kvalitu svojho života,“ dodal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.

https://eurofondy.gov.sk/

 

Štatistika nezamestnanosti – máj 2024: 

  • PDU (Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku): 3,78 % (3,82 % v apríli 2024; 3,90 % v máji 2023). 
  • PU (Podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku): 4,55 % (4,56 % v apríli 2024; 4,70 % v máji 2023).
  • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku: 137 397 (138 952 osôb v apríli 2024, 142 277 osôb v máji 2023).
  • Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie: 165 420 (165 829 v apríli 2024; 171 724 osôb v máji 2023).
  • Na trhu práce sa umiestnilo 11 983 uchádzačov o zamestnanie (12 481 v apríli 2024).
  • Počet voľných pracovných miest: 94 507 (87 302 v apríli 2024). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji – 37 664 miest, najmenej voľných miest bolo v Prešovskom kraji 3 263.
  • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov: 45 178.

  

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.06.2024

Tlačiť