Nezamestnanosť na Slovensku mierne klesla, počet voľných pracovných miest výrazne vzrástol

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla vo februári úroveň 6,86 percenta. Pri medzimesačnom porovnaní klesla o desatinu percentuálneho bodu. V evidencii uchádzačov o zamestnanie bolo v porovnaní s januárom menej mladých ľudí do 29 rokov aj dlhodobo nezamestnaných. Prekvapením bol výrazný nárast počtu voľných pracovných miest.

Miera evidovanej nezamestnanosti vo februári klesla na úroveň 6,86 percenta, pričom v evidencii uchádzačov o zamestnanie klesol počet mladých ľudí do 29 rokov i dlhodobo nezamestnaných. Za uplynulých päť mesiacov zostáva nezamestnanosť pod siedmimi percentami. „Teší ma, že okamžite po uvoľnení pandemických opatrení nezamestnanosť na Slovensku opäť klesla. Som presvedčený, že k tomu prispeli aj dobre nastavené opatrenia z rezortu práce,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, ktorý očakáva, že nastolený trend bude pokračovať.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poukazuje aj na skutočnosť, že za posledný rok výrazne poklesol počet uchádzačov o zamestnanie. V evidencií úradov práce je ich v porovnaní s februárom minulého roka približne o 15 percent menej. „Veľká vďaka patrí všetkým našim ľuďom na úradoch, ktorí dokázali skutočne efektívne pretaviť podporné opatrenia rezortu do praxe,“ vysvetlil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Vyzdvihol napríklad projekt Chyť sa svojej šance, v rámci ktorého bolo na podporu zamestnania už vyčlenených viac ako 12 miliónov eur.

Podľa Inštitútu sociálnej politiky sa slovenský pracovný trh dobre vysporiadal s negatívnym vplyvom pandémie. Potvrdzuje aj slová ministra o pozitívnom vplyve podpory Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR. Zaujímavosťou je, že popri mierne klesajúcej nezamestnanosti výrazne narastá počet voľných pracovných miest. „Naďalej vidíme vysoké množstvo voľných pracovných miest, ktoré je náročné obsadiť domácimi pracovníkmi. Ich počet prekročil vo februári hranicu 79-tisíc. Medzimesačne došlo k ich nárastu o viac ako 3-tisíc, teda o 4,25 %,“ zdôraznil analytik inštitútu Matúš Baliak. Je podľa neho vysoko pravdepodobné, že významnú časť voľných pracovných pozícií by mohli obsadiť práve občania Ukrajiny. To sa však ukáže až v nasledujúcich mesiacoch, keďže februárové štatistiky nezamestnanosti ešte neukazujú vplyv vojny na Ukrajine na slovenský pracovný trh.

Štatistika nezamestnanosti – február 2022:

 • Miera evidovanej nezamestnanosti: 6,86 % (6,96 % v januári 2022, 7,90 % vo februári 2021).
 • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie: 185 383 (187 951 osôb v januári 2022, 216 495 osôb vo februári 2021).
 • Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov: 7,48 % (7,58 % v januári 2022, 8,55 % vo februári 2021).
 • Celkový počet evidovaných uchádzačov: 202 049 (204 825 v januári 2022, 234 288 vo februári 2021).
 • Počet evidovaných dlhodobo nezamestnaných ľudí: 91 595 (najnižší stav za posledných 11 mesiacov).
 • Počet evidovaných nezamestnaných do 25 rokov: 24 203 (najnižší stav od marca 2020).
 • Počet evidovaných nezamestnaných do 29 rokov: 44 928.
 • Na trhu práce sa v januári uplatnilo 12 433 uchádzačov o zamestnanie (12 672 v januári 2022).
 • Celkovo bolo z evidencie vyradených 15 730 uchádzačov o zamestnanie. Pre nespoluprácu to bolo 349 osôb, z iných dôvodov bolo vyradených 2 948 osôb (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).
 • Počet voľných pracovných miest: 79 018 (75 798 v januári 2022). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji - 23 181 miest (podiel 29,34 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3 678 (podiel 4,65 %).
 • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov: 37 817.
 • Počet nahlásených hromadných prepúšťaní: 2 (počet ohrozených zamestnancov bol 219).

 

 Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 18.03.2022
Dátum aktualizácie: 10.05.2022

Tlačiť