Nezamestnanosť sa znížila aj v januári 2017

V januári 2017 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 8,64 %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2016 (8,76 %) poklesla o 0,12 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 1,75 p. b. (v januári 2016   10,39 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v januári 2017 dosiahol 235 455 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2016 (237 977 osôb), poklesol o 2 522 osôb (o 1,06 %). Medziročne poklesol o 46 884  osôb, čo je o 16,61 % menej (v januári  2016 – 282 339 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v januári 2017 10,05 %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2016 (10,16  %) poklesla o 0,11 p. b.. Medziročne poklesla  o 2,13 p. b. (v januári 2016  12,18 %).

Stav celkového počtu UoZ v januári 2017 dosiahol 273 894 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2016 (276 131 osôb), poklesol o 2 237 osôb (o 0,81 %). Medziročne poklesol o 56 889 osôb, čo je o 17,20 % menej (v januári 2016 stav 330 783 osôb).

V januári 2017 bol v piatich krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,27 p. b.) bol dosiahnutý v Trenčianskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (13,74 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (8,64 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 12,82 % a Košický kraj s 13,11 %.

Na okresnej úrovni bol v januári 2017 v 51 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti a v 28 okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (24,97 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (3,19 %) dosiahol okres Piešťany.

Ku koncu januára 2017 úrady práce evidovali 38 363 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 3 079 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  9 180 miest (podiel 23,9 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji  2 383 (podiel 6,2 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 12 177 miest (v Trnavskom kraji 3 197 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 7 847 miest (v Prešovskom kraji 1 378 miest)
  • pracovníci v službách a obchode – 5 496 miest (v Bratislavskom kraji 1 460 miest)

         Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.02.2017

Tlačiť