Nezamestnanosť v apríli znovu poklesla, úrady práce evidujú viac ako 80 000 voľných pracovných miest

V apríli 2018 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,42 %. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2018 (5,55  %) poklesla o 0,13 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 2,32 p. b. (v apríli 2017  7,74 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v apríli 2018 dosiahol 149 611 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2018 (153 854 osôb), poklesol o 4 243 osôb (o 2,76 %). Medziročne poklesol o 61 493  osôb, čo je o 29,13 % menej (v apríli 2017  211 104 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v apríli 2018 6,65 %. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2018 (6,77 %) poklesla o 0,12 p. b.. Medziročne poklesla  o 2,48 p. b. (v apríli 2017 9,13 %).

Stav celkového počtu UoZ v apríli 2018 dosiahol 183 518 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2018 (187 759 osôb), poklesol o 4 241 osôb (o 2,26 %). Medziročne poklesol o 65 235 osôb, čo je o 26,22 % menej (v apríli 2017 stav 248 753 osôb).

V apríli 2018 bol vo všetkých  krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší medzimesačný pokles (o 0,25 p. b.) bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj (9,22 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,42 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 7,65 % a Košický kraj s 8,96 %. 

Na okresnej úrovni bol v apríli 2018 v 62 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 14 okresoch bol zaznamenaný mierny nárast MEN a v 3 okresoch sa MEN nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (17,96 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,96 %) dosiahol okres Trnava.

Ku koncu apríla 2018 úrady práce evidovali 80 581 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 3 111. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  20 233 miest (podiel 25,1 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom  kraji  4 618 (podiel 5,7 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 33 829 miest (v Trnavskom kraji 9 233 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 17 518 miest (v Bratislavskom kraji 3 255 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 10 344 miest (v Bratislavskom kraji 2 958 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 16.05.2018
Dátum aktualizácie: 18.05.2018

Tlačiť