Nezamestnanosť v auguste opäť poklesla

V auguste 2018 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,42 %. Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2018 (5,47  %) poklesla o 0,05 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 1,12 p. b. (v auguste 2017  6,54 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v auguste 2018 dosiahol 148 935 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2018 (150 268 osôb), poklesol o 1 333 osôb (o 0,89 %). Medziročne poklesol o 29 318 osôb, čo je o 16,45 % menej (v auguste 2017  178 253 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v auguste 2018 6,53 %. Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2018 (6,60  %) poklesla o 0,07 p. b.. Medziročne poklesla  o 1,17 p. b. (v auguste 2017 7,70 %).

Stav celkového počtu UoZ v auguste 2018 dosiahol 179 343 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2018 (181 322 osôb), poklesol o 1 979 osôb (o 1,09 %). Medziročne poklesol o 30 575 osôb, čo je o 14,57  % menej (v auguste 2017 stav 209 918 osôb).

V auguste 2018 bol v siedmich krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN), najvýraznejší pokles o 0,13 p. b. bol dosiahnutý v Prešovskom kraji. V Bratislavskom kraji bol zaznamenaný nárast MEN o 0,03 p. b..

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (8,94 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,42 %) zaznamenal  ešte Košický kraj s 8,78 % a Banskobystrický kraj s 7,49 %.

Na okresnej úrovni bol v auguste 2018 v 54 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 25 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (17,25 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,10 %) dosiahol okres Hlohovec.

Ku koncu augusta 2018 úrady práce evidovali 81 936 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 560 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  21 766 miest (podiel 26,56 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom  kraji  5 152 (podiel 6,29 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 35 322 miest (v Trnavskom kraji 9 492 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 18 068 miest (v Bratislavskom kraji 4 132 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 10 220 miest (v Bratislavskom kraji 2 864 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.09.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac