Nezamestnanosť vo februári poklesla vo všetkých krajoch

Vo februári 2019 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,16 %. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2019 (5,26  %) poklesla o 0,10 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 0,56 p. b. (vo februári 2018  5,72 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) vo februári 2019 dosiahol 141 432 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2019 (144 230 osôb), poklesol o 2 798 osôb (o 1,94 %). Medziročne poklesol o 17 012 osôb, čo je o 10,74 % menej (vo februári 2018  158 444 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla vo februári 2019 6,35 %. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2019 (6,42  %) poklesla o 0,07 p. b.. Medziročne poklesla  o 0,62 p. b. (vo februári 2018 6,97 %).

Stav celkového počtu UoZ vo februári 2019 dosiahol 174 028 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2019 (176 176 osôb), poklesol o 2 148 osôb (o 1,22 %). Medziročne poklesol o 19 293 osôb, čo je o 9,98  % menej (vo februári 2018 stav 193 321 osôb).

Vo februári 2019 bol vo všetkých krajoch zaznamenaný medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN), najvýraznejší pokles o 0,15 p. b. bol dosiahnutý v Košickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (8,98 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,16 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 7,09 % a Košický kraj s 8,23 %.

Na okresnej úrovni bol vo februári 2019 v 65 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 11 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN, v troch okresoch sa MEN nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (16,18 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,85 %) dosiahol okres Trenčín.

Ku koncu februára 2019 úrady práce evidovali 86 132 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 5 176 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  23 042 miest (podiel 26,75 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom  kraji  5 386 (podiel 6,25 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 33 223 miest (v Bratislavskom kraji 8 528 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 20 388 miest (v Bratislavskom kraji 4 076 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 10 490 miest (v Bratislavskom kraji 3 367 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 21.03.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac