Počet ľudí bez práce klesol, rezort práce ohlásil spustenie ďalších troch projektov na podporu zamestnanosti

Nezamestnanosť na Slovensku vo februári klesla, PDU dosiahol úroveň 3,92 percenta. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny ohlásil v priebehu marca spustenie ďalších troch nových projektov na podporu ľudí bez práce. Dva projekty na podporu zamestnanosti predstavil aj vo februári.

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, v skratke PDU, dosiahol vo februári 2024 úroveň 3,92 percenta. Pri porovnaní s februárom 2023 klesol až o 0,48 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť klesala vo väčšine okresov, vrátane okresu Kežmarok, kde PDU dosahuje v posledných mesiacoch najvyššie hodnoty. Vo februári sa tam ustálil na úrovni 10,15 percenta, čo je o jednu desatinu percentuálneho bodu menej ako mesiac predtým. PDU klesol, alebo zostal nezmenený, v 67 zo 79 okresov Slovenskej republiky.

Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku sa vo februári ustálil na hodnote 142 643, čo je takmer o dvetisíc osôb menej ako v januári 2024. Pri medziročnom porovnaní klesol až o 18 283 ľudí. Už od októbra 2023 pokračuje aj pokles počtu absolventov škôl v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. V januári ich bolo medzi uchádzačmi o zamestnanie 7 008, vo februári 6 764, pričom z nich 5 707 malo ukončené stredoškolské vzdelanie a 1 057 vysokoškolské vzdelanie.

Ešte počas februára predstavil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny dva projekty na podporu zamestnanosti. Národný projekt Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu poskytne mladým bez práce vo veku do 30 rokov a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu práce. Druhý projekt Podpora udržania pracovných návykov – PUPN 2 je určený na udržiavanie pracovných návykov ľudí bez práce a rozvoj ich zručností prostredníctvom vykonávania aktivačných prác pre obce, mestá a samosprávne kraje.

„Vo februári sme predstavili dva nové projekty a v marci ďalšie tri. Týchto päť projektov spolu v sume takmer 420 miliónov eur prinesie efektívnu pomoc pre množstvo ľudí. Projekty sme pripravili na základe reálnych potrieb ľudí a trhu práce. Zároveň vidíme ďalší priestor pre podporu zo strany štátu, preto nezaháľame a intenzívne pripravujeme ďalšie projekty a nástroje, aby sme pomohli všetkým, ktorí to potrebujú a dali im príležitosť zlepšiť kvalitu svojho života aj života svojich rodín,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

V priebehu marca rezort práce predstavil zatiaľ tri projekty v oblasti služieb zamestnanosti. V rámci národného projektu Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike podporí štát vytváranie pracovných príležitostí pre nezamestnaných pri záchrane národných kultúrnych pamiatok. Národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť prinesie viacero opatrení na podporu ľudí bez práce vo veku do 30 rokov a znevýhodnených nezamestnaných s cieľom podporiť ich pri získavaní zamestnania, pomôcť im so zapracovaním a motivovať ich, aby si pracovné miesto udržali. Tretí v marci predstavený národný projekt Zručnosti pre trh práce je pripravený pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných. Obom skupinám prináša možnosť bezplatne získať vzdelávanie či rekvalifikáciu a spustí sa už 8.apríla.

„Spustenie každého projektu je významným krokom, prináša novú šancu pre tisíce, niekedy pre desiatky tisíc ľudí na zlepšenie svojho postavenia na trhu práce. Pozitívne je, že sme sa zamerali aj na preventívne opatrenia a pripravili národný projekt Zručnosti pre trh práce, ktorý môžu využiť aj zamestnaní ľudia, rozvíjať vďaka nemu svoje schopnosti a pripraviť sa na prípadné obdobie hľadania novej práce,“ uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Z pohľadu objemu finančnej podpory je najväčším projektom národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť s rozpočtom viac ako 317 miliónov eur. Podľa analytika Inštitútu sociálnej politiky Matěja Bělína môže pomôcť pri znižovaní nezamestnanosti, pričom sa odvoláva na analýzu dopadu podobného projektu z minulosti: „Z historických skúseností možno očakávať pozitívny dopad tohto projektu. Inštitút sociálnej politiky publikoval analýzu Mentoring pomáha mladým zamestnať sa, v ktorej sa hodnotila čistá účinnosť národného projektu Praxou k zamestnaniu. Záverom analýzy bolo, že národný projekt pomohol zvýšiť šance zúčastnených uchádzačov o zamestnanie zamestnať sa o 12 percentuálnych bodov v porovnaní s podobnými uchádzačmi, ktorí sa projektu nezúčastnili.“

Projekty spomínané v tlačovej správe sa realizujú vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko. https://eurofondy.gov.sk/

Štatistika nezamestnanosti – február 2024:

  • PDU (Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku): 3,92 % (3,97 % v januári 2024; 4,40 % vo februári 2023).
  • PU (Podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku): 4,68 % (4,75 % v januári 2024; 4,89 % vo februári 2023).
  • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku: 142 643 (144 608 osôb v januári 2024, 160 926 osôb vo februári 2023).
  • Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie: 170 325 (172 833 v januári 2024; 178 973 osôb vo februári 2023).
  • Na trhu práce sa umiestnilo 12 774 uchádzačov o zamestnanie (13 255 v januári 2024).
  • Počet voľných pracovných miest: 86 089 (82 295 v januári 2024). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji – 34 545 miest, najmenej voľných miest bolo v Prešovskom kraji 2 859.
  • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov: 40 895.
  • Počet hromadných prepúšťaní nahlásených počas februára 2024: 11

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.03.2024

Tlačiť