Počet znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sa v auguste znížil

V auguste 2019 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 4,97 %. Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2019 (4,97 %) sa nezmenila. Medziročne poklesla o 0,45 p. b. (v auguste 2018  5,42 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v auguste 2019 dosiahol 137 006 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2019 (136 973 osôb), vzrástol o 33 osôb (o 0,02 %). Medziročne poklesol o 11 929 osôb, čo je o 8,01  % menej (v auguste 2018  148 935 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v auguste 2019 6,03 %. Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2019 (6,07 %) poklesla o 0,04 p. b.. Medziročne poklesla  o 0,50 p. b. (v auguste 2018 6,53 %).

Stav celkového počtu UoZ v auguste 2019 dosiahol 166 241 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2019 (167 357 osôb), poklesol o 1 116 osôb (o 0,67 %). Medziročne poklesol o 13 102 osôb, čo je o 7,31  % menej (v auguste 2018 stav 179 343 osôb).

V auguste 2019 bol v štyroch krajoch zaznamenaný medzimesačný pokles MEN. Najvýraznejší pokles o 0,06 p. b. bol dosiahnutý v Košickom  kraji. V troch krajoch bol zaznamenaný medzimesačný nárast MEN. Najvýraznejší nárast o 0,10 p. b. bol zaznamenaný v Nitrianskom kraji. V Banskobystrickom kraji sa MEN nezmenila.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (8,37 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (4,97 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 6,59 % a Košický kraj s 7,59 %.

Na okresnej úrovni bol v auguste 2019 v 38 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 39 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN, v dvoch okresoch sa MEN nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (15,17 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,94 %) dosiahol okres Šaľa.

Ku koncu augusta 2019 úrady práce evidovali 94 895 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 1 029 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  27 156 miest (podiel 28,3 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom  kraji  5 549 (podiel 5,9 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 35 753 miest (v Bratislavskom kraji 9 261 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 22 410 miest (v Bratislavskom kraji 5 750 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 13 677 miest (v Bratislavskom kraji 4 845 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.09.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac