Pozvánka na odborný seminár: „Resocializačné a výchovné vzdelávacie programy pre odsúdených“

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako prijímateľ Národného projektu „Šanca na návrat“, vás pozýva  7. februára 2020 na odborný seminár s informáciami o možnostiach participácie a realizácie programov pre odsúdené osoby. Miesto konania seminára: Omšenie

Viac o seminári na: https://sancananavrat.sk/7-2-2020-seminar-omsenieMédiá

Dátum vytvorenia stránky: 12.12.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac