Práca namiesto dávok. Kto odmietne pracovnú ponuku, príde o dávku v hmotnej núdzi

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš predstavil legislatívny zámer na zvýšenie zamestnanosti slovenských občanov, vrátane marginalizovaných skupín. Cieľom je aktivovať nezamestnaných ľudí, ktorí sú primárne poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, aby sa zamestnali.

 „Hoci na Slovensku máme aktuálne historicky najnižšiu mieru nezamestnanosti, stále evidujeme 143 tisíc disponibilných nezamestnaných. Zároveň na slovenskom pracovnom trhu pracuje 107 tisíc cudzincov, pričom je k dispozícii viac ako 80 tisíc voľných pracovných miest. Pýtam sa, prečo by tieto pracovné miesta nemali zapĺňať slovenskí nezamestnaní občania? Každý, kto môže pracovať, má pracovať. Na Slovensku máme ešte veľa ľudí, ktorí môžu byť zamestnaní, avšak z rôznych dôvodov tak nie je. Medzi nimi sú však aj tí, ktorí zneužívajú sociálny systém," priblížil minister práce Erik Tomáš.

Legislatívny zámer v sebe zahŕňa 3 základné opatrenia:

  1. Krátenie dávok pri odmietnutí práce: Ak nezamestnaný odmietne relevantnú pracovnú ponuku, ktorá zodpovedá jeho schopnostiam a zručnostiam, bude mu krátená alebo odobratá dávka v hmotnej núdzi na dobu 12 mesiacov.
  2. Úprava režimu poskytovania prác vo verejnom záujme: V súčasnosti sú obyvatelia povinní vykonávať práce vo verejnom záujme iba na území svojej obce. Nový návrh umožní vykonávať tieto práce aj na širšom území, buď v rámci združenia viacerých obcí alebo v rámci celého okresu.
  3. Kategorizácia aktivačného príspevku: Najnižší aktivačný príspevok dostanú ľudia, ktorí chcú len vykonávať malé obecné služby a nechcú sa riadne zamestnať. Vyšší aktivačný príspevok dostanú tí, ktorí sa už budú chcieť rekvalifikovať, vzdelávať sa alebo zúčastňovať sa na ďalších projektoch z úradu práce. Najvyšší príspevok bude patriť už riadne zamestnaným.

Ako zdôraznil minister práce Erik Tomáš: „Nemôžeme prijímať len reštriktívne opatrenia bez toho, aby sme nezamestnaným ponúkli širokú škálu vhodných a primeraných pracovných pozícií. Spustili sme celý rad projektov, ktoré majú pomôcť ľuďom nájsť si prácu. Ide napríklad o Finančné stimuly, Právo na prvé zamestnanie, Zručnosti pre trh práce, Ľudia a hrady a ďalšie. Väčšina z nich je financovaná z Európskeho sociálneho fondu.“

Rezort práce rokuje aj s Úradom vlády, s Úradom splnomocnenca pre rómske komunity, ale aj s konkrétnymi ministerstvami, a to s ministerstvom životného prostredia a ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o ďalších projektoch, ktoré by mohli priniesť viac pracovných príležitostí do všetkých regiónov Slovenska.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 02.07.2024

Tlačiť