Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v roku 2018 na úrovni 5,42 % (v roku 2017 7,06 %)

V decembri 2018 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,04 %. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2018 (5,09  %) poklesla o 0,05 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 0,90 p. b. (v decembri 2017  5,94 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v decembri 2018 dosiahol 138 198 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2018 (139 527 osôb), poklesol o 1 329 osôb (o 0,95 %). Medziročne poklesol o 23 717 osôb, čo je o 14,65 % menej (v decembri 2017  161 915 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v decembri 2018 6,19 %. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2018 (6,27  %) poklesla o 0,08 p. b.. Medziročne poklesla  o 0,99 p. b. (v decembri 2017 7,18 %).

Stav celkového počtu UoZ v decembri 2018 dosiahol 169 802 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2018 (171 871 osôb), poklesol o 2 069 osôb (o 1,20 %). Medziročne poklesol o 25 781 osôb, čo je o 13,18  % menej (v decembri 2017 stav 195 583 osôb).

V decembri 2018 bol v šiestich krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN), najvýraznejší pokles o 0,16 p. b. bol dosiahnutý v Bratislavskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (8,61 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,04 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 7,03 % a Košický kraj s 8,17 %.

Na okresnej úrovni bol v decembri 2018 v 47 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 30 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN, v dvoch okresoch sa MEN nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (16,15 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,68 %) dosiahol okres Hlohovec.

Ku koncu decembra 2018 úrady práce evidovali 73 890 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 6 604 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  20 798 miest (podiel 28,15 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom  kraji  4 637 (podiel 6,28 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 30 358 miest (v Bratislavskom kraji 8 300 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 17 216 miest (v Bratislavskom kraji 3 786 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 9 618 miest (v Bratislavskom kraji 3 077 miest)  

Základné údaje o vývoji nezamestnanosti v roku 2018 

2017   december

2018  december

medziročný rozdiel                               (december 2017 - december 2018)

Miera evidovanej nezamestnanosti (%)

5,94

5,04

 pokles o  0,90 p. b.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ (%)

7,18

6,19

   pokles o 0,99 p. b.

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie

161 915

138 198

-  14,65 %

Stav celkového počtu UoZ

195 583

169 802

-  13,18 %

UoZ do 25 rokov

25 355

20 644

-  18,58 %

UoZ do 29 rokov

47 473

39 637

-  16,51 %

UoZ nad 50 rokov §8 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z.

56 257

50 677

-  9,92 %

Dlhodobo nezamestnaní - nad 12 mesiacov

86 809

66 448

-  23,45 %

Dlhodobo nezamestnaní - nad 48 mesiacov

42 897

32 423

-  24,42 %

Absolventi §8 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.

9 230

7 308

-  20,82 %

Voľné pracovné miesta (VPM)

69 375

73 890

6,51 %

Pomoc v hmotnej núdzi (počet poberateľov)

77 961

66 466

-  14,74 %Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 21.01.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac