Rodičom školákov v nepriaznivej sociálnej situácii poslali úrady práce takmer 450-tisíc eur  

V septembri už tradične úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácali dotácie na školské potreby. Táto pomoc rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii putovala pre viac ako 27-tisíc školákov a škôlkarov. Štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za september potvrdili klesajúci trend počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi.

Štát podporuje dotáciou na školské potreby rodiny, ktoré sú poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi, ako aj a rodiny s príjmom najviac vo výške životného minima. Cieľom je pomôcť týmto rodinám zabezpečiť prostredníctvom školy nevyhnutné školské potreby, najmä zošity, písacie potreby, učebnice a podobne. „Som veľmi rád, že táto forma pomoci ako dotácia sa dostáva k tým, ktorí ju najviac potrebujú. Teda k deťom zo sociálne slabších rodín, aby mali  v škole k dispozícii všetko, čo potrebujú. Sám som ešte ako poslanec parlamentu prišiel s nápadom zaviesť jednorazový príspevok na školské potreby pre všetkých prvákov základných škôl. Veľmi ma preto teší, že aj tento príspevok vo výške 110 eur dnes funguje a rovnako pomáha rodičom zvládnuť septembrový nápor na peňaženku,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Jednorazový zvýšený prídavok na dieťa o 110 eur vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s nástupom do prvého ročníka základnej školy v októbri. Presné údaje o počte tohtoročných takto vyplatených prídavkov budú zverejnené v novembri. Vlani takto štát podporil rodičov viac ako 58-tisíc prvákov.

Dotáciu na školské potreby dostávajú zriaďovatelia škôl v dvoch častiach, vždy v septembri a vo februári pre deti posledného ročníka materskej školy a deti zo základných škôl. „Tento rok v septembri sme vyplatili dotáciu na školské potreby v celkovej výške takmer 450-tisíc eur. Verím, že aj týmto spôsobom dokážeme pomôcť rodinám žiakov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Začiatok školského roka býva neraz spojený s vyšším náporom na rodinný rozpočet, práve preto je dôležité podať pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú,“ povedal Karol Zimmer, generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. V medziročnom porovnaní došlo k poklesu oprávnených detí o približne 2,5-tisíc a celková vyplatená suma poklesla o viac ako 41-tisíc eur. „Ukazuje sa, že počet detí, ktoré majú nárok na dotáciu na školské potreby klesá. Kým v septembri 2013 ju úrady práce vyplatili na 81 837 detí, o tri roky neskôr - v septembri 2016 išlo už len o 62 751 poberateľov. V septembri 2019 ich bolo 37 855. Tento rok v septembri úrady vyplatili dotáciu na úhradu školských potrieb na 27 059 detí,“ uviedol Rastislav Bednárik z Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Pozitívny vývoj naďalej pretrváva v oblasti pomoci v hmotnej núdzi. V septembri 2023 poberalo dávku v hmotnej núdzi 63 844 osôb, čo je o 141 ľudí menej ako v auguste 2023. „Štatistika za uplynulý mesiac potvrdila v oblasti pomoci v hmotnej núdzi stále pretrvávajúce regionálne rozdiely, pričom najviac poberateľov je dlhodobo v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. V septembri 2023 sa podiel osôb odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi a spoločne posudzovaných osôb v týchto troch krajoch pohyboval nad hranicou 4%, v ostatných krajoch bol tento podiel nižší ako 2%. Tieto regionálne rozdiely sa síce zmierňujú, pomoc v hmotnej núdzi je však naďalej najvýraznejšia na východe a juhu Slovenska,“ skonštatoval Bednárik.

Výber zo štatistiky sociálnych ukazovateľov za september 2023:

  • Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi: 63 844 (vrátane 7 641 cudzincov, z toho 7 384 odídencov z Ukrajiny)

(63 985 osôb v auguste 2023, vrátane 7 745 cudzincov, z toho 7 502 odídencov z Ukrajiny).

  • Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok: 692 616

(691 023 osôb v auguste 2023).

  • Počet poberateľov rodičovského príspevku: 135 858

(136 745 osôb v auguste 2023).

  • Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa: 3 969

(4 172 v auguste 2023).

  • Počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie: 66 957

(66 645 v auguste 2023).

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2023/2023-socialne-davky.html?page_id=1247169

 

 

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 30.10.2023

Tlačiť