Týždeň celoživotného poradenstva 2017

Týždeň celoživotného poradenstva sa uskutoční od 20. do 24. novembra 2017 a je príležitosťou zviditeľniť tých, ktorí poradenské služby na Slovensku poskytujú, ale najmä spropagovať význam kariérového plánovania, kariérového poradenstva, pri rozvoji kariéry, rozhodovaní o voľbe štúdia, povolania a zamestnania.

Týždeň celoživotného poradenstva 2017Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 03.10.2017
Dátum aktualizácie: 12.12.2017

Tlačiť