Upozorňujeme na podvodné konanie

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny upozorňuje na podvodné konanie neznámeho páchateľa, ktorý vystupuje pod menom neexistujúcej rakúskej spoločnosti HGW Logistics GmbH s fiktívnym sídlom v Sankt Pöltene a inzeruje na rôznych pracovných portáloch na Slovensku, ale aj v Českej republike pracovné ponuky na pozíciu operátor skladu.

Ide o finančne lákavo pôsobiace pracovné ponuky, ktoré údajne kladú na kandidáta len minimálne požiadavky. V súčinnosti s rakúskym úradom práce AMS bolo zistené, že firma HGW Logistics GmbH v Rakúsku nie je registrovaná, na uvedenej adrese reálne nepôsobí a identita osôb prezentovaných na stránke www.hgw-logistics.at bola zneužitá, čo je už predmetom vyšetrovania v Rakúsku.

Záujemcovia o prácu v zahraničí by vo vlastnom záujme nemali na uvedené pracovné ponuky reagovať, a v prípade ak sa stretli s podvodným konaním, či sa stali jeho obeťou, mali by sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny upozorňuje, že sprostredkovateľ môže vyberať poplatky za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnických alebo fyzických osôb pre ktorých hľadá zamestnancov, nie od osôb, ktoré si hľadajú zamestnanie.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny upozorňuje záujemcov o prácu v zahraničí na konanie ďalších agentúr, ktoré na internete vystupujú ako Letimdosveta.sk alebo  Personnel.sk – nástupca Work and Travel.

Spoločnosti na svojej stránke uvádzajú nepravdivé údaje. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny nevydalo povolenie na činnosť sprostredkovanie zamestnania za úhradu a s uvedenými spoločnosťami žiadnym spôsobom nespolupracuje.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny neudeľuje povolenie na činnosť sprostredkovanie zamestnania za úhradu, nemá kompetenciu ani zrušiť ani pozastaviť oprávnenie na činnosť sprostredkovanie zamestnania za úhradu. Oprávnenie na vykonávanie činnosti sprostredkovanie zamestnania za úhradu je viazanou živnosťou a oprávnenie pre fyzickú alebo právnickú osobu vydáva príslušný živnostenský odbor v zmysle živnostenského zákona.

Zároveň upozorňujeme na to, že žiadny sprostredkovateľ zamestnania za úhradu nemá oprávnenie používať logo Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na svojich webových stránkach.

Aby ste predišli sklamaniu pri hľadaní práce prostredníctvom sprostredkovateľov zamestnania za úhradu, odporúčame Vám postupovať podľa informácií uvedených na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v časti Sprostredkovanie zamestnania za úhradu.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 03.08.2020
Dátum aktualizácie: 27.10.2021

Tlačiť