V apríli sa nezamestnanosť znížila, úrady evidovali najviac voľných pracovných miest od roku 1997

V apríli 2017 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 7,74 %. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2017 (8,04 %) poklesla o 0,30 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 1,90 p. b. (v apríli 2016  9,64 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v apríli 2017 dosiahol 211 104 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2017 (219 149 osôb), poklesol o 8 045 osôb (o 3,67 %). Medziročne poklesol o 50 810  osôb, čo je o 19,40 % menej (v apríli 2016 – 261 914 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v apríli 2017 9,13 %. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2017 (9,45  %) poklesla o 0,32 p. b.. Medziročne poklesla o 2,27 p. b. (v apríli 2016 11,40 %).

Stav celkového počtu UoZ v apríli 2017 dosiahol 248 753 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2017 (257 558 osôb), poklesol o 8 805 osôb (o 3,42 %). Medziročne poklesol o 60 830 osôb, čo je o 19,65 % menej (v apríli 2016 stav 309 583 osôb).

V apríli 2017 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,41 p. b.) bol dosiahnutý v Nitrianskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (12,73 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (7,74 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 11,82 % a Košický kraj s 12,37 %.

Na okresnej úrovni bol v apríli 2017 v 73 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti a v 6 okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (24,20 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,61 %) dosiahol okres Piešťany.

Ku koncu apríla 2017 úrady práce evidovali 50 173 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 5 352 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  11 435 miest (podiel 22,8 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji 3 108 (podiel 6,2 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 17 030 miest (v Trnavskom kraji 3 960 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 9 927 miest (v Prešovskom kraji 1 994 miest)
  • pracovní a nekvalifikovaní pracovníci – 7 159 miest (v Bratislavskom kraji 1 885 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 19.05.2017

Tlačiť