V auguste počet dlhodobo nezamestnaných klesol pod stotisíc

V auguste 2017 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 6,54 %. Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2017 (6,70  %) poklesla o 0,16 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 2,89 p. b. (v auguste 2016  9,43 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v auguste 2017 dosiahol 178 253 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2017 (182 754 osôb), poklesol o 4 501 osôb (o 2,46 %). Medziročne poklesol o 78 018  osôb, čo je o 30,44 % menej (v auguste 2016 – 256 271 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v auguste 2017 7,70  %. Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2017 (7,91  %) poklesla o 0,21 p. b.. Medziročne poklesla o 3,15 p. b. (v auguste 2016 10,85 %).

Stav celkového počtu UoZ v auguste 2017 dosiahol 209 918 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2017 (215 495 osôb), poklesol o 5 577 osôb (o 2,59 %). Medziročne poklesol o 84 803 osôb, čo je o 28,77 % menej (v auguste 2016 stav 294 721 osôb).

Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v evidencii viac ako 12 mesiacov, teda sú evidovaní dlhodobo, klesol pod 100 000, konkrétne na 97 976 nezamestnaných. Medzimesačne sa znížil o 2 989 osôb a z nich sa na trhu práce umiestnilo až 2 902. Pravidelné mesačné štatistické sledovanie nezamestnaných evidovaných nad 12 mesiacov sa odvíja od júna 1997 a ešte nikdy doteraz nebola zaznamenaná hodnota pod 100 000 uchádzačov.

V auguste 2017 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,32 p. b.) bol dosiahnutý v Prešovskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Košický kraj (10,59 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (6,54 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 9,43 % a Prešovský kraj s 10,53 %.

Na okresnej úrovni bol v auguste 2017 v 72 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 6 okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese sa MEN nemenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (20,81 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,40 %) dosiahol okres Piešťany.

Ku koncu augusta 2017 úrady práce evidovali 69 104 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 8 047 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  15 552 miest (podiel 22,5 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji  3 836 (podiel 5,6 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 24 754 miest (v Trnavskom kraji 6 860 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 14 014 miest (v Prešovskom kraji 2 466 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 11 250 miest (v Trnavskom kraji 3 109 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.09.2017

Tlačiť