V januári 2018 miera evidovanej nezamestnanosti v súlade s dlhodobým trendom

V januári 2018 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,88 %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2017 (5,94  %) poklesla o 0,06 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 2,76 p. b. (v januári 2017 8,64 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v januári 2018 dosiahol 163 075 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2017 (161 915 osôb), vzrástol o 1 160 osôb (o 0,72 %). Medziročne poklesol o 72 380  osôb, čo je o 30,74 % menej (v januári 2017 – 235 455 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v januári 2018 7,12  %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2017 (7,18  %) poklesla o 0,06 p. b.. Medziročne poklesla o 2,93 p. b. (v januári 2017 10,05 %).

Stav celkového počtu UoZ v januári 2018 dosiahol 197 268 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2017 (195 583 osôb), vzrástol o 1 685 osôb (o 0,86 %). Medziročne poklesol o 76 626 osôb, čo je o 27,98 % menej (v januári 2017 stav 273 894 osôb).

V januári 2018 bol v šiestich krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší medzimesačný pokles (o 0,44 p. b.) bol dosiahnutý v Košickom kraji. V Trnavskom a Prešovskom kraji bol medzimesačný nárast MEN o 0,02 p. b..

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (9,70 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,88 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 8,33 % a Košický kraj s 9,50 %.

Na okresnej úrovni bol v januári 2018 v 52 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 26 okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese sa MEN nemenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (18,29 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,06 %) dosiahol okres Trnava.

Ku koncu januára 2018 úrady práce evidovali 74 963 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 5 588 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  17 678 miest (podiel 23,6 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom kraji  4 224 (podiel 5,6 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 30 563 miest (v Trnavskom kraji 8 573miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 15 246 miest (v Bratislavskom kraji 3 053 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 10 195 miest (v Trnavskom kraji 2 819 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 22.01.2018
Dátum aktualizácie: 23.02.2018

Tlačiť