V máji si na Slovensku našlo prácu viac ľudí ako v apríli

V máji 2020 si našlo na Slovensku prácu 9 665 ľudí. V porovnaní s mesiacom apríl je to o 3 744 ľudí viac. Po troch mesiacoch sa podarilo otočiť trend vývoja na trhu práce. V mesiaci marec 2020 si našlo prácu o 2 497 ľudí menej ako v februári a v apríli 2020 si našlo prácu o 5 809 ľudí menej ako v marci. Počet úspešných uchádzačov o prácu teda začal v máji opäť stúpať.  

V mesiaci máj vzrástol celkový počet uchádzačov o zamestnanie o 14 679 osôb. V porovnaní s aprílom, kedy vzrástol počet uchádzačov o zamestnanie o 33 613 ľudí, je to o 18 934 osôb menej.  

V sledovanom mesiaci si prácu našlo 9 665 osôb z celkového počtu 11 860 vyradených uchádzačov o zamestnanie. Ďalších 2 195 bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.), z toho 11 osôb pre nespoluprácu. Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie v máji 2020 dosiahol 219 159 osôb. 

V máji 2020 miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) dosiahla hodnotu 7,20 %. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2020 (6,57 %) vzrástla o 0,63 p. b.. Medziročne vzrástla o 2,32 p. b. (v máji 2019 4,88 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie v máji 2020 dosiahol 198 256 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2020 (180 756 osôb), vzrástol o 17 500 osôb (o 9,68 %). Medziročne vzrástol o 64 132 osôb, čo je o 47,82 % viac (v máji 2019 134 124 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v máji 2020 7,96 %. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2020 (7,43 %) vzrástla o 0,53 p. b.. Medziročne vzrástla o 1,96 p. b. (v máji 2019 6,00 %).

V máji 2020 bol vo všetkých krajoch zaznamenaný medzimesačný nárast MEN. Najvýraznejší nárast o 0,85 p. b. bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (10,93 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (7,20 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 9,56 % a Košický kraj s 9,77 %.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (20,66 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (3,19 %) dosiahol okres Bratislava V.

Ku koncu mája 2020 úrady práce evidovali 67 950 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 5 652 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to 20 419 miest (podiel 30,05 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Prešovskom kraji  3 875 (podiel 5,70 %).

 VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 25 420 miest (v Bratislavskom kraji 6 819 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 16 762 miest (v Bratislavskom kraji 4 658 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 9 061 miest (v Bratislavskom kraji 2 975 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 19.06.2020

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac