V marci dosiahlo nezamestnanosť pod 4 % už 36 okresov

V marci 2019 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,03  %. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2019 (5,16  %) poklesla o 0,13 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 0,52 p. b. (v marci 2018  5,55 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v marci 2019 dosiahol 137 962 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2019 (141 432 osôb), poklesol o 3 470 osôb (o 2,45 %). Medziročne poklesol o 15 892 osôb, čo je o 10,33 % menej (v marci 2018  153 854 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v marci 2019 6,19 %. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2019 (6,35  %) poklesla o 0,16 p. b.. Medziročne poklesla  o 0,58 p. b. (v marci 2018 6,77 %).

Stav celkového počtu UoZ v marci 2019 dosiahol 169 779 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2019 (174 028 osôb), poklesol o 4 249 osôb (o 2,44 %). Medziročne poklesol o 17  980 osôb, čo je o 9,58  % menej (v marci 2018 stav 187 759 osôb).

V marci 2019 bol vo všetkých krajoch zaznamenaný medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN), najvýraznejší pokles o 0,26 p. b. bol dosiahnutý v Prešovskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (8,72 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,03 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 6,95 % a Košický kraj s 8,11 %.

Na okresnej úrovni bol v marci 2019 v 68 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 9 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN, v 2 okresoch sa MEN nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (16,10 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,70 %) dosiahol okres Trenčín.

Ku koncu marca 2019 úrady práce evidovali 88 093 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 1 961 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  24 103 miest (podiel 27,36 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom  kraji  5 452 (podiel 6,18 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 32 738 miest (v Bratislavskom kraji 8 765 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 21 889 miest (v Bratislavskom kraji 4 290 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 11 467 miest (v Bratislavskom kraji 3 928 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 18.04.2019
Dátum aktualizácie: 23.04.2019

Tlačiť