V marci klesla nezamestnanosť vo všetkých krajoch

V marci 2018 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,55 %. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2018 (5,72 %) poklesla o 0,17 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 2,49 p. b. (v marci 2017  8,04%).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v marci 2018 dosiahol 153 854 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2018 (158 444 osôb), poklesol o 4 590 osôb (o 2,90 %). Medziročne poklesol o 65 295  osôb, čo je o 29,79 % menej (v marci 2017 – 219 149 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v marci 2018 6,77 %. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2018 (6,97  %) poklesla o 0,20 p. b.. Medziročne poklesla  o 2,68 p. b. (v marci 2017 9,45 %).

Stav celkového počtu UoZ v marci 2018 dosiahol 187 759 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2018 (193 321 osôb), poklesol o 5 562 osôb (o 2,88 %). Medziročne poklesol o 69 799 osôb, čo je o 27,10  % menej (v marci 2017 stav 257 558 osôb).

V marci 2018 bol vo všetkých  krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší medzimesačný pokles (o 0,22 p. b.) bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (9,38 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,55 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 7,90 % a Košický kraj s 9,10 %.

Na okresnej úrovni bol v marci 2018 v 76 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti a v 2 okresoch bol zaznamenaný mierny nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese sa miera evidovanej nezamestnanosti nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (18,09 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,96 %) dosiahol okres Trnava.

Ku koncu marca 2018 úrady práce evidovali 77 470 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 918 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  19 672 miest (podiel 25,4 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom  kraji   4 447 (podiel 5,7 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 32 627 miest (v Trnavskom kraji 9 119 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 16 709 miest (v Bratislavskom kraji 3 273 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 9 085 miest (v Bratislavskom kraji 2 965 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 18.04.2018
Dátum aktualizácie: 19.04.2018

Tlačiť