V novembri päť okresov dosiahlo nezamestnanosť pod 2 %

V novembri 2018 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,09 %. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2018 (5,23  %) poklesla o 0,14 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 0,86 p. b. (v novembri 2017  5,95 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v novembri 2018 dosiahol 139 527 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2018 (143 339 osôb), poklesol o 3 812 osôb (o 2,66 %). Medziročne poklesol o 22 560 osôb, čo je o 13,92 % menej (v novembri 2017  162 087 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v novembri 2018 6,27 %. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2018 (6,35  %) poklesla o 0,08 p. b.. Medziročne poklesla  o 0,92 p. b. (v novembri 2017 7,19 %).

Stav celkového počtu UoZ v novembri 2018 dosiahol 171 871 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2018 (174 171 osôb), poklesol o 2 300 osôb (o 1,32 %). Medziročne poklesol o 24 184 osôb, čo je o 12,34  % menej (v novembri 2017 stav 196 055 osôb).

V novembri 2018 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN), najvýraznejší pokles o 0,26 p. b. bol dosiahnutý v Košickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (8,69 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,09 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 7,10 % a Košický kraj s 8,20 %.

Na okresnej úrovni bol v novembri 2018 v 67 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 10 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN, v dvoch okresoch sa MEN nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (16,31 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,83 %) dosiahol okres Trenčín.

Ku koncu novembra 2018 úrady práce evidovali 80 494 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 2 273 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  23 790 miest (podiel 29,55 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom  kraji  4 858 (podiel 6,04 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 32 777 miest (v Bratislavskom kraji 9 780 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 19 160 miest (v Bratislavskom kraji 4 647 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 10 514 miest (v Bratislavskom kraji 3 422 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.12.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac