V roku 2017 sa miera evidovanej nezamestnanosti znižovala v každom mesiaci

V decembri 2017 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,94 %. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2017 (5,95  %) poklesla o 0,01 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 2,82 p. b. (v decembri 2016  8,76 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v decembri 2017 dosiahol 161 915 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2017 (162 087 osôb), poklesol o 172 osôb (o 0,11 %). Medziročne poklesol o 76 062  osôb, čo je o 31,96 % menej (v decembri 2016 – 237 977 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v decembri 2017 7,18  %. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2017 (7,19  %) poklesla o 0,01 p. b.. Medziročne poklesla o 2,98 p. b. (v decembri 2016 10,16 %).

Stav celkového počtu UoZ v decembri 2017 dosiahol 195 583 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2017 (196 055 osôb), poklesol o 472 osôb (o 0,24 %). Medziročne poklesol o 80 548 osôb, čo je o 29,17 % menej (v decembri 2016 stav 276 131 osôb).

V decembri 2017 bol v štyroch krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší medzimesačný pokles (o 0,07 p. b.) bol dosiahnutý v Bratislavskom a Prešovskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Košický kraj (9,94 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,94 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 8,67 % a Prešovský kraj s 9,68 %.

Na okresnej úrovni bol v decembri 2017 v 38 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 39 okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v dvoch okresoch sa MEN nemenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (18,48 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,98 %) dosiahol okres Trnava.

Ku koncu decembra 2017 úrady práce evidovali 69 375 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 5 256 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  15 537 miest (podiel 22,4 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom kraji  4 613 (podiel 6,6 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 28 100 miest (v Trnavskom kraji 7 359 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 13 704 miest (v Bratislavskom kraji 2 733 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 10 493 miest (v Nitrianskom kraji 2 743 miest)

  

Základné údaje o vývoji nezamestnanosti v roku 2017

 

2016   december

2017   december

      medziročný rozdiel

(dec. 2016 - dec.2017)

Miera evidovanej nezamestnanosti (%)

8,76

5,94

  pokles o 2,82 p. b.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ (%)

10,16

7,18

  pokles o 2,98 p. b.

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie

237 977

161 915

- 31,96 %

Stav celkového počtu UoZ

276 131

195 583

- 29,17 %

UoZ do 25 rokov

38 983

25 355

- 34,96 %

UoZ do 29 rokov

71 878

47 473

- 33,95 %

UoZ nad 50 rokov §8 písm. b) zákona č. 5/2004 Z.z.

74 861

56 257

- 24,85 %

Dlhodobo nezamestnaní - nad 12 mesiacov

137 309

86 809

- 36,78 %

Dlhodobo nezamestnaní - nad 48 mesiacov

61 881

42 897

- 30,68 %

Absolventi §8 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.

14 596

9 230

- 36,76 %

Voľné pracovné miesta (VPM)

35 284

69 375

  96,62 %Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 22.01.2018

Tlačiť