V rámci inflačnej pomoci bolo vyplatených už takmer 109 miliónov eur

Jednorazovú dotáciu v rámci všetkých troch balíkov inflačnej pomoci doposiaľ dostalo už 815 850 osôb. Celkovo úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ku koncu júla 2023 vyplatili viac ako 108,8 milióna eur.

Úrady práce vyplácajú ľuďom inflačnú pomoc od polovice minulého roka. Jednorazová dotácia vo výške 100 eur má občanom pomôcť finančne zvládnuť zvýšené výdavky napríklad na bývanie, stravu či energie. Prvá vlna inflačnej pomoci bolo zameraná napríklad na rodičov s nezaopatrenými deťmi, poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, či občanov nad 62 rokov, ktorí ešte neboli poberateľmi dôchodkových dávok. V druhom kole prišli na rad napríklad poberatelia náhradného výživného nižšieho ako 150 eur, poberatelia vybraných opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia s nízkym príjmom a ďalší. „Najväčšiu časť inflačnej pomoci sme vyplatili v prvej vlne, keďže mala najširšie zameranie, aby sme mohli v čo najkratšej dobe pomôcť čo najväčšiemu okruhu ľudí. Konkrétne išlo o viac ako 98,6 milióna eur, ktorými sme pomohli takmer 780-tisíc osobám zvládnuť zvýšené náklady na život,“ uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. V druhom kole bolo podporených ďalších 88 426 osôb sumou takmer 10 miliónov eur. Tretí balík inflačnej pomoci sa týkal osôb, ktorých príjem bol najviac vo výške 1,81-násobku životného minima. Ku koncu júla 2023 bolo v rámci tretieho balíka inflačnej pomoci vyplatených 276 000 eur, pričom čas na podávanie žiadostí bol do 31.7.2023. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tak ešte v najbližšej dobe budú vyplácať oprávneným žiadateľom 100 eurovú dotáciu. „S pomocou ľuďom sme neskončili. Aktuálne sme pripravili ďalšiu inflačnú dotáciu, tentokrát pre náhradných rodičov a rodiny s deťmi, ktorým sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa z dôvodu, že si z objektívnych príčin nemôžu uplatňovať nárok na daňový bonus. Nemusia si o nič žiadať, dotáciu vo výške 100 eur im úrady práce vyplatia automaticky, keďže ich už majú v systéme. Inflačná pomoc im bude vyplatená už v septembri,“ priblížila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková. V zmysle Nariadenia vlády SR č. 93/2022  Z. z. sa inflačná pomoc za mesiac august týka tých, ktorí poberajú príplatok k prídavku na dieťa  a aj poberateľov opakovaného príspevku náhradnému rodičovi. Nárok majú aj náhradní rodičia, ktorí nemajú nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi z dôvodu, že im vznikol nárok na materské alebo rodičovský príspevok alebo sú príbuzným zverenému dieťaťu v priamom rade alebo ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia, pričom súd koná o zverení do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo do poručníctva (s osobnou starostlivosťou).

V júli opäť klesol počet poberateľov hmotnej núdze

Štatistiky ústredia práce ukázali, že aj v júli klesal počet ľudí poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi. Na konci mesiaca sa ustálil na úrovni 64 388. „Kontinuálne nám klesá aj počet osôb, ktoré poberajú pomoc v hmotnej núdzi viac ako 85 mesiacov. Kým pred rokom ich bolo viac ako 14 600, tento rok v júli sme evidovali 13 686 takýchto poberateľov. Došlo tak k poklesu o takmer tisíc osôb. Tento povzbudivo klesajúci trend sledujeme dlhodobo,“ uviedol generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. V júli 2018 bol počet osôb, ktoré poberajú pomoc v hmotnej núdzi viac ako 85 mesiacov, na úrovni 22 166. „Príčiny tohto poklesu sú viaceré. Na pokles počtu dlhodobých poberateľov pôsobí aj legislatíva a práca úradov práce sociálnych vecí a rodiny, teda sprísňovanie a dôslednejšie sledovanie plnenia podmienok poberania dávky v hmotnej núdzi. Súčasne sa čiastočne zlepšuje ekonomické prostredie, rastú ponuky práce, podpora rekvalifikácií, zvyšuje sa podpora rodín,“ objasnil dôvody poklesu dlhodobých poberateľov výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik. Zároveň dodal, že vplyvom pretrvávajúcej vysokej miery inflácie ako aj dôsledkov vojnového konfliktu na Ukrajine sa môže v budúcnosti proces znižovania počtu dlhodobých poberateľov pozastaviť.

 

Výber zo štatistiky sociálnych ukazovateľov za júl 2023:

  • Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi: 64 388 (vrátane 7 812 cudzincov, z toho 7 564 odídencov z Ukrajiny)

(64 876 osôb v júni 2023, vrátane 8 051 cudzincov, z toho 7 819 odídencov z Ukrajiny).

  • Počet poberateľov náhradného výživného: 7 161

(7 047 osôb v júni 2023).

  • Počet dlhodobých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi (nad 85 mesiacov):
    13 686

(13 747 osôb v júni 2023, 14 603 osôb v júli 2022, 22 166 osôb v júli 2018).

  • Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok: 694 056

(696 651 osôb v júni 2023).

  • Počet poberateľov rodičovského príspevku: 137 191

(138 073 osôb v júni 2023).

  • Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa: 3 642

(3 903 v júni 2023).

  • Počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie: 66 580

(66 229 v júni 2023).

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2023/2023-socialne-davky.html?page_id=1247169

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 31.08.2023

Tlačiť