Zmena úradných hodín na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny platná od 11. 5. 2020

Úradné hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny platné od 11. 5. 2020

Pondelok 8:00 - 15:00

Utorok 8:00 - 15:00

Streda  8:00 - 17:00

Štvrtok nestránkový deň

Piatok   8:00 - 12:00

Naďalej je do priestorov úradov práce zakázaný vstup rodičov s deťmi okrem nevyhnutných prípadov (napr. agenda SPODaSK).

Žiadame klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.

Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestoroch pri vchode do úradu.

Všetky opatrenia prijaté na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny platia až do odvolania.

Tlačová správa [ PDF 241.6 kB]Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 07.05.2020

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac