Výzva na predkladanie ponúk - supervízia

Zabezpečenie supervízie zamestnancom DeD (vzdelávacia aktivita)


 

Dátum vytvorenia stránky: 25.02.2015
Dátum aktualizácie: 10.02.2017

Tlačiť