Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Príspevok pri narodení dieťaťa

V zmysle nového zákona č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a o príspevku na viac súčasne narodených detí  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je v platnosti od 1.1.2014, je podmienkou na priznanie nároku na dávku trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby a dieťaťa v SR.

„Bydlisko“ je v zákone definované ako miesto, kde má oprávnená osoba a dieťa sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú najmä dĺžka pobytu, výkon zárobkovej činnosti, povinné verejné zdravotné poistenie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bývanie s rodinou, návšteva predškolského zariadenia, plnenie povinnej školskej dochádzky.

Keďže zákon ustanovuje za podmienku nároku skúmať aj bydlisko oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky, úrad je povinný preveriť bydlisko oprávnenej osoby v SR a posúdiť nárok na dávku.

 

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 17.07.2009
Dátum aktualizácie: 14.08.2014

Tlačiť